09 jan 2020

Werkloosheidscijfers voor Gent historisch laag

In 2019 was gemiddeld 9,7 procent van de Gentenaars op zoek naar werk. Het aandeel werkzoekende Gentenaars duikt daarmee voor het eerst in vijftien jaar onder de tien procent. Dat blijkt uit recente cijfers van VDAB.

VDAB publiceerde op haar online dataportaal ‘Arvastat’ de werkloosheidscijfers voor 2019. Daaruit blijkt dat er vorig jaar gemiddeld 12.559 Gentenaars op zoek waren naar werk, wat de zogenaamde werkloosheidsgraad op 9,7 procent brengt. En dat is meteen het laagste cijfer in vijftien jaar. Opvallend is ook dat er zich al jaren een positieve trend aftekent. Sinds 2014 daalt het aantal werkzoekenden elk jaar weer. Steeds meer Gentenaars zijn dus aan het werk.

Gent dicht zelfs geleidelijk aan de kloof met Vlaanderen. In vergelijking met 2018 daalt het aantal Gentse werkzoekenden met 6,6 procent, terwijl dat voor Vlaanderen 5,7 procent is.

‘Dit is zeer goed nieuws voor Gent. Maar uit de cijfers blijkt ook dat we onze aandacht niet mogen laten verslappen. De helft van de werkzoekenden is kortgeschoold. Bovendien is de helft van onze werkzoekenden ook al langer dan een jaar thuis. Zij verdienen ook een job, en wij gaan hen bij die zoektocht helpen.’

Ik lanceerde deze zomer het Arbeidspact voor Gent, een collectieve agenda van het stadsbestuur, VDAB en de sociale partners. Een van de pijlers van ons arbeidspact is mensen weer aan het werk krijgen. Zeker met het oog op de steeds verder gaande automatisering van onze arbeidsmarkt, wordt het voor laaggeschoolden steeds moeilijker. Dat verliezen we zeker niet uit het oog.

Diversiteit

Ook op vlak van diversiteit doen we het goed in Gent. De groep van werkzoekenden met een migratieachtergrond verkleint met 7,2 procent. Die van mensen met een taalachterstand met 8,4 procent. En in vergelijking met vorig jaar zijn er ook 6,7 procent minder Gentse werkzoekenden met een arbeidshandicap.

De enige groep die er stevig op achteruitgaat in vergelijking met vorig jaar, zijn de werkzoekende 60-plussers. In vergelijking met 2018 nam hun aantal in 2019 met bijna twintig procent toe. Recent onderzoek van prof. Baert toont aan dat deze groep met een perceptieprobleem af te rekenen heeft. Tegelijkertijd moeten we blijven inzetten op levenslang leren en opleiding doorheen de loopbaan.

Bram

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren