Werk en Sociale economie

Elke Gentenaar heeft recht op een goede job, die kansen biedt tot persoonlijke ontwikkeling en die bijdraagt aan het succes van een duurzame economie en welvaart voor iedereen.  

In het ‘Arbeidspact voor Gent’ werk ik samen met de sociale partners en VDAB aan de arbeidsmarkt van de toekomst. 

We pakken de mismatch tussen vraag en aanbod aan. We doen dat door onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Niet alleen voor schoolverlaters, maar voor iedereen. Levenslang leren en 21ste-eeuwse vaardigheden staan centraal. Opleiding (upskilling/reskilling) en vlotte transities van werk naar werk moeten evidenties worden.

We willen meer mensen aan het werk, in duurzame en kwalitatieve jobs die in evenwicht zijn met bv. een zorgrol thuis. Werkbaar werk vormt het uitgangspunt. Drempels naar werk, zoals bv. taal of digitale vaardigheden moeten in de bredere socio-economische context worden aangepakt. We streven naar inclusieve werkvloeren. De expertise van de Gentse sociale economiebedrijven moet daarbij ook ondernemingen uit het regulier economisch circuit kunnen inspireren. 

Voor alle informatie verwijs ik graag door naar de beleidsnota Werk en Sociale economie

Error in tag 'tag' - No such tag slug werk_en_sociale_economie