Gent verkeersveilig

Veilige straten zijn een basisrecht. Elke Gentenaar, van jong tot oud, moet zich met een gerust hart kunnen verplaatsen. Dat is het uitgangspunt.

  • Zowel de binnenstad als de rand moeten nog veiliger en aangenamer worden. Meer alternatieven voor autoverkeer verbeteren de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid. Tegelijk moet elke wijk bereikbaar blijven.
  • Er moeten ingrijpende investeringen gebeuren om onze ambitie - 20% openbaar vervoergebruikers tegen 2030 - waar te maken. Wij dromen van een ‘MIVG 2.0’ (Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Gent) waarin het stadsbestuur een sterk sturende rol speelt, mét extra geld van De Lijn.
  • Ten slotte moeten we durven inzetten op gerichte controle, zodat iedereen weet dat onveilig rijgedrag aangepakt kan worden.

Liquid error: undefined method `pages' for nil:NilClass