22 jan 2018

Verder Gentse jeugdwerkloosheid de kop in drukken

Take Off is begin deze legislatuur opgericht met als doelstelling jongeren toe te leiden naar een job. Dit met een integrale aanpak en dus in samenwerking met heel wat actoren, waaronder het jeugdwelzijnswerk.

Globaal genomen is de Gentse jeugdwerkloosheid gedaald in loop van deze legislatuur. Het staat dan ook op haar laagste punt in 5 jaar. In december waren er 2600 werkzoekenden onder de 25, blijven we evolueren naar cijfers die dateren van voor de crisis.

De "goede" jeugdwerkloosheidscijfers halen van 2007 zal wellicht nog wat tijd en investering vragen. Take Off werkt, zoveel is duidelijk. De doelstellingen worden gehaald, dat blijkt toch uit de voorlopige evaluaties.

Ik kijk uit naar de evaluatie die voor maart beloofd is en ook naar bijkomende vragen die ik, namens de Groenfractie, heb gesuggereerd in de commissie.  

Het is belangrijk dat we in Gent de handschoen opnemen en dat we mee jongeren bereiken en perspectief geven. Ook die jongeren die verder van de arbeidsmarkt staan.