Bevoegdheden

Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

Toerisme

Werk en Sociale economie

Openbare netheid en IVAGO

Een net en afvalarm Gent, daar heeft iedereen die in Gent woont, werkt of bezoekt recht op. En dat in álle wijken. Een correcte afvalinzameling, minder restafval en een zo ecologisch mogelijke afvalverwerking, zijn daarbij cruciaal. Tegelijkertijd wil ik ook dicht bij de medewerkers van IVAGO blijven staan. Het welzijn van en het respect voor de collega’s van IVAGO is voor mij zeer belangrijk.

Terecht zijn sluikstorten en straten met zwerfvuil een doorn in het oog van vele Gentenaren. We willen een echt nette stad, waar sluikstort en zwerfvuil een uitzondering is én dat in alle wijken. Samen met IVAGO, politie, stadsdiensten en met hulp van de Gentenaren maken we hier elke dag werk...

Lees Meer ›

Personeel