Personeel

Stad Gent staat er voor iedereen. Voor onze burgers, en voor onze bijna 7.000 collega's. 

Ik maak dat Stad Gent een voorbeeldwerkgever is. Een afspiegeling van de Gentse samenleving, met plek voor diversiteit en élk talent. Een organisatie waarin gelijkwaardigheid tussen personeelsleden in dezelfde job centraal staat. Waar we experimenteren, met het oog op de jobs van de toekomst. 

 

We dragen zorg voor onze werknemers en investeren in degelijke selectie, koopkracht, een dynamische loopbaan, vorming en begeleiding, een goede balans tussen werk en privé, preventie en veiligheid, een aangename sfeer tijdens en na de job, bijstand op moeilijke momenten, autonomie…

Voor alle informatie verwijs ik graag door naar de beleidsnota Human Resources.