13 dec 2019

Nieuwe wind bij Stad Gent: het onderscheid tussen contractuelen en statutairen wordt weggewerkt

Vandaag bereikten we een akkoord met de stedelijke vakbonden ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB. Het belangrijkste principe in dat 'protocol' is de gelijkwaardigheid binnen elke job voor al onze medewerkers. Daardoor wordt het onderscheid tussen contractuelen en statutairen weggewerkt. Een historisch protocol, waarmee we als stad Gent een omslag maken in ons HR-beleid. En daar ben ik als Schepen van Personeel zeer fier op.

Gelijkwaardigheid als leidend principe

‘Dit is een akkoord van durf, daadkracht en dialoog. We maken moedige keuzes in functie van een modern HR-beleid met gelijke voorwaarden voor al onze medewerkers.’

Dit protocol betekent een belangrijke omslag in ons HR-beleid. Vanaf 1 januari 2020 zullen we niet meer statutair aanwerven. De voorwaarden voor alle 4000 contractuele medewerkers worden zo goed mogelijk op het niveau van de statutairen gebracht, ook wat betreft pensioenopbouw. Daardoor bieden we een van de meest voordelige pensioenregelingen van alle Vlaamse lokale besturen.

‘Wij willen één sterke ploeg van getalenteerde ambtenaren, gebaseerd op gelijkwaardigheid voor dezelfde job. Ik ga dus volop voor gelijke voorwaarden voor gelijk werk. Het is gewoon niet fair dat er verschillen zijn tussen benoemden en andere ambtenaren voor hetzelfde werk.’

Meer koopkracht voor onze medewerkers

Ons stadspersoneel schittert elke dag voor Gent en voor de Gentenaars. Daarom investeer ik ook graag in de koopkracht van alle medewerkers. In 2020, 2021 en 2022 krijgen alle medewerkers daarom ook ecocheques, ter waarde van 150 euro per jaar voor wie voltijds werkt. In het kader van duurzaam woon-werkverkeer start de stad met pechverhelping voor fietsers en verhoogt de fietsvergoeding van 23 cent naar 24 cent per kilometer.

Personeelsbestand krimpt niet, en wordt meer divers

'We zijn de taboes in onze sociale dialoog niet uit de weg gegaan. We gaan niet verder statutair benoemen, maar wie als nieuwe medewerker in onze organisatie start, doet dit aan gelijkwaardige voorwaarden als een statutair. Uiteraard zijn er nog vragen, bedenkingen of opmerkingen, die we verder bespreken. Maar dit protocol is een nieuwe wending in ons personeelsbeleid en dat vraagt moed. Ik wil de vakorganisaties daar ook voor danken.'

Het protocol legt ook vast dat er in deze legislatuur geen vermindering komt van het aantal personeelsleden bij Stad Gent. Zoals eerder aangekondigd, komen er extra acties om de diversiteit van het personeelsbestand te verhogen, oa. met streefcijfers rond collega’s met een migratieachtergrond en een arbeidshandicap – respectievelijk 30% en 2% van de nieuwe aanwervingen.

We gaan drempels in de eigen selectieprocedures aanpakken door de diplomavereisten minimaal te houden. Mensen die wel elders verworven competenties kunnen aantonen, krijgen zo een eerlijke kans.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren