28 apr 2020

Na pensioenen nu ook verlofstelsels gelijkgeschakeld

Eind vorig jaar sloot ik een akkoord met de vakbonden, voor een HR beleid met ambitie en durf.

Het is altijd opletten om het woord 'historisch' te gebruiken. Maar we leveren een ongeziene budgettaire inspanning in het voordeel van ál onze medewerkers en doen een stevige inhaalbeweging specifiek voor de contractuelen. Ik durf daarom spreken van een historisch akkoord.

Een van de pijlers van dat akkoord was de gelijkwaardigheid op de werkvloer. Het uitgangspunt: gelijke voorwaarden voor gelijk werk. Ik koos toen, en kies nog steeds, voor een maximale gelijkschakeling tussen contractuele en statutaire (vastbenoemde) medewerkers. 

Eerst de pensioenen...

De eerste stap was de gelijkschakeling van de pensioenopbouw. We zorgden ervoor dat alle 4000 contractuele medewerkers op dezelfde manier een pensioen opbouwden als hun vastbenoemde collega's. We bieden bij Stad Gent zo een van de meest voordelige pensioenregelingen van alle Vlaamse lokale besturen. 

... nu de verlofstelsels. 

De tweede stap is het gelijkschakelen van de verlofstelsels. Dat werd op de gemeenteraad van april besproken. 

We kiezen voor een nieuwe vakantieregeling voor al onze medewerkers, die ook hier de gelijkwaardigheid tussen contractuelen en statutairen bevordert. Nieuw voor de contractuele collega's is, o.a. het volgende:

  • Periodes van afwezigheid (ziekte, moederschap, ongeval...) tellen mee voor de verlofopbouw.
  • Wie in dienst komt, heeft onmiddellijk recht op het volledig aantal vakantiedagen (a rato van prestatiebreuk en datum van indiensttreding).
  • Men kan 'vakantiesparen': 11 dagen per jaar mogen worden opgespaard over de jaren heen.
  • Wie omwille van ziekte, moederschap of ongeval verlofdagen dreigt te verliezen, kan 13 dagen overdragen (op te nemen binnen de 15 maanden). 
  • Een gevolg van de gelijkschakeling is ook dat contractuelen niet langer dubbel vakantiegeld opbouwen voor de 'onregelmatige prestaties' die ze leveren, denk aan avond- of nachtwerk. Dat maakt immers geen deel uit van het (Vlaams geregelde) statuut van de zogenaamd vastbenoemden. 

Andere wijzigingen 

  • We maken de berekening van onbetaald verlof eenvoudiger en eerlijker: voor een volle werkdag onbetaalde afwezigheid wordt dan ook een volle werkdag loon afgehouden. Tot nu toe gebeurde de berekening in kalenderdagen in plaats van werkdagen en was die niet voor elke afwezigheid dezelfde.
  • Om de interne personeelsmobiliteit van medewerkers te verhogen, versoepelen we de mogelijkheden om vrijgesteld te worden van selectieproeven.
  • De fietsvergoeding voor woon-werkverkeer verhoogt van 23 cent naar het fiscaal toegelaten maximum van 24 cent per kilometer. 

Een goed akkoord

Ik kan duidelijk zijn: met het akkoord dat we eind vorig jaar hebben gesloten, gaat iedereen er op vooruit.

Ik heb wel begrip voor de vragen die deze verandering naar boven brengt. Die zullen we rustig in kaart brengen een aanpakken waar (wettelijk) mogelijk. 

Dit is een historische inhaalbeweging voor alle 4000 contractuele medewerkers. Door de extra maatregelen gaan ook de statutairen erop vooruit. 

Ik sta achter het akkoord, want wie kan er vandaag nog de verschillende voorwaarden verantwoorden voor collega's die dezelfde job doen?

Bram

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren