19 apr 2018

Houtdokpark komt er aan

Het park zal voor meer groen zorgen voor de huidige bewoners van de Muide en op termijn ook fungeren als park voor de nieuwe bewoners van de Oude Dokken.

Op de gemeenteraad van maart werd het bestek goedgekeurd voor de aanleg van het Houtdokpark.

Het zal de levenskwaliteit in de Muide en voor de toekomstige bewoners van de Oude Dokken opmerkelijk versterken.

Het is goed dat we een stap vooruit zetten voor dit park van 3 hectare, inclusief sportterrein en speelzone. Het zal de levenskwaliteit in de Muide en voor de toekomstige bewoners van de Oude Dokken opmerkelijk versterken.

Vanzelfsprekend is kwaliteitsvol openbaar groen cruciaal, en dat geldt dus ook voor het project aan de Oude Dokken. Ook de buurtbewoners wezen hier eerder op. Het werd een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord.