07 mei 2019

Het toerisme zal beter zijn, of het zal niet zijn

Van meer toerisme naar toerisme met meerwaarde

In De Standaard van vandaag, 7 mei, staat een dubbele pagina over de uitdagingen waar ons toerisme voor staat. Het is een zeer goed en duidelijk artikel, het lezen waard.

Ook mijn beslissingen van de voorbije weken, nl. de vakantiewoningenstop en het laten uitdoven van de toeristische paardenkoetsen, worden er vermeld.

De boodschap is duidelijk: Gent heeft niets tegen toeristen. Wij zijn een gastvrije stad en willen dat blijven. Maar we moeten wel goed nadenken over het soort toerisme dat we in onze stad een plaats geven. Het artikel spreekt over 'dieptetoerisme', over 'betekenistoerisme', over 'niet meer, maar beter toerisme', over de 'transformatieve kracht van toerisme'.

Dat is ook helemaal hoe ik het zie: "Het toerisme van de toekomst zal pas écht duurzaam floreren als de bestemming mee floreert." 

Ik wil het debat over duurzaam en future proof toerisme in Gent breed voeren. Met de Gentenaars, met de toeristische sector, met toeristen zelf. En ondertussen werk ik verder. 

Groet!

Bram

Artikel

Lees het artikel hier (pdf).