06 mei 2020

Eerste schijf van 300.000 euro om Gentse arbeidsmarkt op de rails te houden

We verwachten dat de coronacrisis nog dit jaar voor een sterke stijging in het aantal werkzoekenden zorgt. Op dit moment zijn er al zo'n 1200 werkzoekenden bijgekomen, en is de neerwaartse trend van de afgelopen jaren doorbroken. Daarom maken we een eerste schijf van 300.000 euro vrij om hen aan werk te helpen. We concentreren ons prioritair op het verhogen van digitale skills, het ondersteunen van schoolverlaters en het extra begeleiden van kwetsbare werkzoekenden. 

Dubbele focus

We hebben beslist om de focus van het Gentse Arbeidspact uit te breiden, want meerdere simulaties uit verschillende hoeken voorspellen een economische recessie die ook banenverlies zal betekenen. Om die schok op de arbeidsmarkt op te vangen, moeten er extra inspanningen komen. De Stad Gent neemt haar verantwoordelijkheid en treft bijkomende maatregelen om getroffen Gentenaars en Gentse bedrijven te ondersteunen.

De stuurgroep van het Gentse Arbeidspact (Stad Gent, sociale partners en VDAB) koos in overleg voor een dubbele focus: enerzijds mensen zo snel mogelijk opnieuw aan werk helpen en anderzijds inspelen op de nieuwe kenmerken van de arbeidsmarkt post-corona.

'Het brandt op de Gentse arbeidsmarkt. De Stad Gent, vakbonden, werkgevers en VDAB helpen samen blussen. We helpen wie uitvalt snel opnieuw aan werk, zetten in op digitale vaardigheden en ondersteunen schoolverlaters en kwetsbare werkzoekenden extra.' - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie

Extra begeleiding voor schoolverlaters

Vanuit het Arbeidspact zullen we nieuwe werkzoekenden en leefloongerechtigden snel weer activeren, met specifieke aandacht voor knelpuntsectoren en reskilling/upskilling. Er zal een aanbod uitgewerkt worden dat complementair is aan dat van VDAB, zowel gericht op werkzoekenden als op bedrijven.

Schoolverlaters, specifiek kortgeschoolden en jongeren die uitstromen zonder kwalificatie, verdienen extra ondersteuning. Velen onder hen kennen een atypisch laatste schooljaar, en komen nu terecht op een arbeidsmarkt in crisis. Zij zijn gebaat bij hulp bij inschrijving als werkzoekende, bij ondersteuning bij solliciteren of tijdens een eerste werkervaring of stage.

Digitale vaardigheden versterken

De impact van de digitale kloof die er was voor corona, wordt nu nog groter. Werk zoeken gebeurt steeds meer digitaal. De Stad Gent en partners zullen nieuwe werkzoekenden ondersteunen bij het versterken van hun digitale vaardigheden. Naast digitale ondersteuning zal ook ingezet worden op andere extra opleidingen die competenties van mensen zullen versterken.

Op korte termijn zal de schaarste op de arbeidsmarkt afnemen. Daardoor zullen kwetsbare werkzoekenden sneller verdrongen worden door mensen met een sterker profiel. Jobteam Gent zal extra inspanningen leveren om kwetsbare werkzoekenden te ondersteunen.

Arbeidspact blijft van kracht

De grotere evoluties op de arbeidsmarkt, zoals vergrijzing of automatisering, zullen blijven doorwerken, ook post-corona. De mismatch op de arbeidsmarkt zal zich op middellange termijn blijven manifesteren. De visie achter het Gentse Arbeidspact blijft daarom zeker overeind en de al voorziene acties zullen ook verder uitgerold worden.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren