bio

Het kan eerlijker, menselijker, gezonder. Dat is mijn overtuiging en engagement.

Ik ben papa van Miel en Marit. We wonen in Gentbrugge. Op 15 minuten fietsen van het stadhuis en de Gentbrugse Meersen als spreekwoordelijke achtertuin. Engagement is mijn rode draad. Als adolescent, student tot op vandaag, zowel binnen als buiten de politiek, vanuit de overtuiging dat het anders kan, mag en moet.

Ik begon bij de liberale vakbond als nationaal sectorverantwoordelijke en werk nu als vakbondssecretaris voor ACLVB. Dagelijks ondersteun ik onze leden en afgevaardigden bij een constructieve dialoog met de collega's en hun werkgever.

Me-time betekent voor mij gaan lopen in de Gentbrugse Meersen.

"Het kan eerlijker, menselijker, gezonder. Dat is mijn overtuiging en engagement." Bram Van Braeckevelt

Sinds 2005 ben ik politiek actief, met verschillende lokale en nationale engagementen. In 2013 was ik nationaal Jong Groen voorzitter, samen met Lies Corneillie, in 2014 met Wanda Lauwers. Na het voorzitterschap bij Jong Groen, maak ik deel uit van het nationaal partijbestuur van Groen.

Na de lokale verkiezingen van 2012, werd ik samen met 10 andere Groenen verkozen voor de Gentse gemeenteraad en maken we deel uit van de Gentse bestuursmeerderheid sp.a-Groen-Open VLD. Sinds 2015 ben ik fractieleider voor Groen in de gemeenteraad. Ik ben blij als jonge Gentenaar mee aan de kar te kunnen trekken voor een sociaal en ecologisch Gent.

Waar ik de voorbije jaren heb op in gezet als gemeenteraadslid, wil ik graag verder zetten:

  • meer verkeersveiligheid
  • meer groen in buurt met pleinen, parken en groenpolen
  • meer werkbaar werk 

Ik ben opgegroeid in een Doof gezin en zet het toegankelijker maken van Gent voor gebruikers van Vlaamse Gebarentaal, regelmatig op de politieke agenda. Tot slot, op vlak van politieke vernieuwing moeten we blijven de vinger aan de pols houden. Politiek is er voor en door de Gentenaars. Als Gentenaars samen werken, komen we verder.