16 jun 2020

Beleidsnota's Proper Gent & IVAGO voorgesteld

Proper Gent: aanpak sluikstort en zwerfvuil prioritair

Vanavond stel ik de beleidsnota's Proper Gent & IVAGO voor. Het is een overzicht van de plannen die we hebben voor Gent op vlak van afval en netheid.  

De komende jaren zullen we sterker dan ooit inzetten op sluikstort en zwerfvuil, met focus op data, burgerbetrokkenheid en handhaving. Daarnaast komen er mobiele recyclageparken in de wijken en investeert IVAGO in de modernisering van de recyclageparken en in de circulaire economie. Voor het plan kunnen we rekenen op 290 miljoen euro uit de stadskas.

Datagedreven acties en meer handhaving

We, dat zijn de Stad Gent en IVAGO, focussen meer op handhaving. Om de pakkans te verhogen, zetten we samen met de Gentse flikken alle middelen in: aangetroffen afval zal meer dan vroeger doorzocht worden en er komen extra sluikstortcamera’s en meer prikacties.

Ook onderzoek en data worden belangrijker. Analyses op basis van de meldingsapp en de netheidsbarometer moeten meer inzicht geven in oorzaken en locaties. Op basis van de verzamelde data wordt actie ondernomen, zoals op de juiste plek sensibiliseren rond peuken, een extra vuilnisbak plaatsen, gerichter sluikstortcamera’s plaatsen, enzovoort. Mensen en middelen worden aan de hand van de data ook doelmatiger ingezet.

'Sluikstort is een een veelkoppig monster. We kiezen voor een intensievere en datagedreven aanpak. Met hulp van de Gentenaars, want een proper Gent maken we samen. En we zetten meer in op handhaving, als stok achter de deur.'

'Een proper Gent maken we samen'

Onder het motto 'een proper Gent maken we samen' zullen we de Gentenaars van nabij betrekken. Dat gaat van sluikstort melden, over het zelf opruimen met een netheidscharter tot zelf voorstellen formuleren. Daarom zal IVAGO de netheidscharters promoten en toegankelijker maken, en komt er een netheidsbarometer specifiek voor vrijwilligers. Er komen ook gezamenlijke acties in de wijken.

'Alleen samen maken we van Gent een afvalarme en propere stad. We investeren terecht véél middelen in afval en netheid. En ik ben blij dat vele Gentenaars mee willen samenwerken voor ons schoon Gent.'

Nog bredere dienstverlening en sociale tegemoetkoming

De dienstverlening van IVAGO is al omvangrijk en toegankelijk, ook voor wie het niet breed heeft. De sociale tegemoetkoming omvat naast gratis vuilzakken of Ivago-krediet vanaf nu ook pmd-zakken en grofvuil.

IVAGO trekt straks ook naar de wijken met mobiele recyclageparken. Morgen, woensdag 17 juni, zal het eerste mobiel recyclagepark opgesteld worden aan de Watersportbaan. Zo kan iedereen vlot zijn afval sorteren, ook wie geen auto heeft. De nieuwe IVAGO-website biedt dan weer laagdrempelige informatie, aanvraagformulieren voor extra dienstverlening én een overzicht van het eigen verbruik.

Afvalpreventie en de omslag naar een circulaire economie

IVAGO maakt een masterplan op voor de modernisering van de recyclageparken tegen 2022. Omdat grondstoffen beperkt zijn, zetten we sterk in op de omslag naar de circulaire economie. Maximaal afval vermijden is daarbij een belangrijke doelstelling. Daarom blijven we ook sensibiliseren en informeren. We houden ook statiegeld voor blik en plastic flessen op de agenda.

Daarnaast wordt er ingezet op maximaal hergebruik, oa. door de mogelijkheden zichtbaarder te maken en door samenwerking te stimuleren met kringwinkels, met deelinitiatieven, via Repair Cafés of met een materialenbank.

Ook recyclage is een speerpunt. Afval maximaal sorteren is daarvoor cruciaal. Daarom komen er meer sorteerpunten, waardoor ook bewoners van hoogbouw groen-, fruit- en tuinafval (gft) apart kunnen aanbieden. De afvaltarieven stimuleren afvalpreventie en zorgen voor een betere sortering. Wie zorgt voor minder restafval en goed sorteert, betaalt minder.

Klik hier voor de (ontwerp)beleidsnota 'Proper Gent'.

Klik hier voor de (ontwerp)beleidsnota IVAGO. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren