05 dec 2019

Succesvolle onderhandelingen: sociaal akkoord bij IVAGO

Onder het voorzitterschap van Bram Van Braeckevelt bereikte IVAGO, samen met de vakbonden, een akkoord over de nieuwe cao. Die werd afgesproken voor de komende drie jaar.

Onderhandelingen met wederzijds respect

'Vakbondsonderhandelingen bij IVAGO zijn nooit simpel', zegt Bram, verwijzend naar de sociale onrust en stakingen van de voorbije jaren. 'Maar het is vlot en vanuit wederzijds respect verlopen. Dat waardeer ik'. 

Dit akkoord ademt de politieke stijl van schepen Van Braeckevelt: écht in dialoog gaan, het gesprek met open geest aangaan, en finaal landen met een akkoord dat iedereen rond de tafel mee verdedigt.

Korte inhoud van de cao

  • Het personeel van IVAGO zal de komende drie jaar een jaarlijkse loonsverhoging krijgen.
  • De koopkracht verhoogt verder via ARAB-premies voor buitenwerkers en ecocheques voor de anderen. 
  • De aanwezigheid wordt extra aangemoedigd. De jaarlijkse prestatiepremie wordt daarvoor aangepast aan het aantal gewerkte uren. 
  • 15 interimmedewerkers krijgen een vast contract.
  • Voor bedienden wordt een proefproject voor thuiswerk opgezet.
  • De mogelijkheid voor het nemen van één dag spoedverlof wordt ingevoerd.
  • Er wordt geïnvesteerd in de ergonomie, voornamelijk met betrekking tot de inzameling van glas.
  • IVAGO garandeert de werkzekerheid met behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden. De partijen verbinden zich ertoe de sociale vrede te respecteren, dat is voor de Gentenaars ook belangrijk. 
  • IVAGO krijgt de volgende jaren de bijkomende middelen om te investeren in een duurzaam afval- en materialenbeleid. Er wordt voorzien in extra personeel voor ondersteuning, de recyclageparken worden tegen 2022 omgebouwd om beter te kunnen inspelen op circulaire economie en er worden extra parkwachters ingezet. Daarnaast komen er ook investeringen in de afvalenergiecentrale en in de verdere digitalisering.

Lees het persbericht hier.

'Dit is een akkoord met eten en drinken voor iedereen. Ons personeel krijgt de komende drie jaar een jaarlijkse opslag. Aanwezigheid op het werk wordt gestimuleerd. En er komen ook extra aanwervingen. Ik verdedig dit akkoord, uit respect voor het werk van IVAGO. De vakbonden engageerden zich voor drie jaar sociale vrede. Ook dat is voor de burger belangrijk.' – Bram Van Braeckevelt, voorzitter IVAGO en Schepen van Openbare Netheid

Lees ook het artikel op HLN.be

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren