11 feb 2020

25% meer PMD opgehaald in januari

Meer PMD, minder restafval

Sinds 1 januari kunnen Gentenaars alle verpakkingsplastics kwijt in hun PMD-zak. Ik schreef er hier al eerder over.

Op basis van de eerste maand kunnen we zeggen dat de boodschap goed is aangekomen, al gaat het om voorlopige resultaten. IVAGO haalde in januari 25% meer PMD op in de Gentse straten in vergelijking met januari vorig jaar. Gentenaars sorteren dus beter, de hoeveelheid restafval daalt. En dat is een goede zaak, want restafval wordt verbrand en niet gerecycleerd. 

'Er kan en moet meer gestuurd worden op minder verpakkingen, hergebruik van materialen en design-for-recycling. Wij blijven ook aandringen op statiegeld voor plastic flessen en blik.'

Afvalpreventie blijft belangrijk

In de kern willen we natuurlijk simpelweg zo weinig mogelijk afval. Preventie blijft dus belangrijk. In de beleidsnota's Openbare netheid en Ivago zullen we hier ook de nodige aandacht aan besteden én acties voor opzetten. 

Wordt dus vervolgd...