Waarom ik kandidaat ben

Zaterdag (10/03) is de dag van de waarheid voor de lijstvorming.
Hieronder vind je mijn motivatie die ik instuurde naar het pollcomité die een ontwerplijst zullen voorleggen zaterdag.

Sta me toe een open deur in te trappen. 2012 wordt een jaar die voor Groen Gent van cruciaal belang is. Zeker nu we samen met sp.a naar de kiezer trekken, is de kans zeer groot dat we daadwerkelijk samen met de Gentenaars voor Gent aan een nieuwe weg kunnen timmeren. Een weg die een breuklijn met het verleden betekent en een stap zet in de richting van een sociale, progressieve en ecologische stad.

Niet vanaf de zijlijn

Het kriebelt zeer sterk om mee die ‘stad van de toekomst’ vorm te geven. Niet vanaf de zijlijn, maar als mandataris in de arena waar politieke strijd moet beslecht worden.

Verontwaardiging is mijn drive om engagement op te nemen. Mijn eerste bezoek aan de gemeenteraad was tegelijk ook mijn grootste teleurstelling voor Gent: het hoofddoekendebat. Zo’n beslissing in een stad, links en progressief als Gent, onbegrijpelijk. Vandaag wil ik mijn engagement voor de stad een versnelling hoger schakelen en mee mijn schouders zetten onder het einddoel van een sociaal, ecologische en progressieve stad, vanuit een grote drang om vooruit te gaan in Gent. Vooruit op verschillende vlakken, maar in de eerste plaats voor hen die dit het hardst nodig hebben.

Jong en geëngageerd

Ik ben een jonge kandidaat en heb het geluk toch al wat watertjes te hebben doorzwommen en verschillende facetten van de partij van heel dichtbij mee te maken. Mijn focus tijdens de voorbije jaren lag bij Jong Groen - in Gent en nationaal - en bij de opbouw van de gemeenteraadsverkiezingen vanaf september 2011.

a)      Ik ben zeer blij te zien dat na anderhalf jaar voorzitterschap de Jong Groen Gent-werking er staat. Er zijn verschillende mensen die mee de boel trekken en (niet onbelangrijk in Gent) de statuten zijn aangepast voor een meer laagdrempelige en transparante werking. Daarenboven steeg het ledenaantal beduidend.

b)      Bij Jong Groen nationaal ondersteun ik als afdelingsverantwoordelijke de afdelingen en was ik vorig jaar trekker van de Jong Groen précampagne. Ik creëerde er een kader waarbij bestuur en provinciaal verantwoordelijken mee verantwoordelijkheid opnemen naar hun lokale afdelingen. Ik stimuleer de afdelingen vooral om niet alleen samen te troepen, maar vooral buiten te komen. Vandaag vertolkt de ‘précampagne’ zich in ‘het bevragingsweekend’ en ‘de wervingscampagne’.

c)       In de opbouw naar de gemeenteraadsverkiezingen is er op niveau van Groen Gent het engagement binnen ‘werkgroep 2012’ en de inhoudelijke onderhandelingen binnen werkgroep ‘vrije tijd, participatie en cultuur’ – sta me toe daar ook jeugd aan toe te voegen.

d)      Daarnaast zijn er nog de politieke raden in Gent, partijbesturen en Groen Gentbrugge/Ledberg (daarvoor Groen Gent-Sint-Pieters).

Naast engagementen in mijn ‘vrije tijd’, werk ik twee jaar en half als nationaal sectoraal verantwoordelijke bij ACLVB voor de (Vlaamse) Non-Profit sector. Mijn job omvat vooral discussiëren met werkgeversvertegenwoordiging, kabinetten met andere vakbonden, beheren van fondsen, terugkoppeling en informeren van militanten, etc. Jullie zullen begrijpen dat ik deze leerschool als een grote meerwaarde beschouw voor een kandidaat-mandataris.

Thema’s

Naast mijn opleiding sociaal- cultureel werk kon ik de voorbije jaren via mijn job mijn inhoudelijke kennis over de socio-culturele sector, zorg en welzijn versterken. Mijn lidmaatschap in de raadgevende comités van Kind&Gezin, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en sinds kort van Jongerenwelzijn is daar niet vreemd aan. Deze thema’s zijn ook voor Gent niet onbelangrijk en ik wil deze op Gents niveau graag behandelen, hoewel ik de ‘hardere thema’s’ ook niet schuw. De vele gesprekken met de experts van de partij over stadsontwikkeling, mobiliteit en wonen hebben mij het belang van dit thema doen inzien en mij geprikkeld.

Ideologie

Ik ben niet alleen beroepsmatig syndicalist, ik ben ook kandidaat bij de interne sociale verkiezingen bij ACLVB als werknemersvertegenwoordiger voor de ACLVB-werknemers. De keuze voor een vakbond was bewust; onze maatschappij behoeft niet nog méér vrije markt en neo-liberalisme. In tegendeel… Het ecologisme als stroming van de toekomst kan niet bestaan zonder syndicale insteek maar omgekeerd geldt dit evenzeer.

Verzuiling is niet mijn ding – vandaar ook mijn keuze voor de minst zuil-gebonden vakbond. Ik houd er aan om wars van hokjesdenken te oordelen en te handelen. Mijn netwerk bestaat dan ook niet alleen uit ecologisten.

Ik heb de voorbije jaren geïnvesteerd in het me eigen maken van het ecologisme en dit via de vele debatten door Jong Groen (Gent) georganiseerd, lezingen van Oikos, discussies – al dan niet tussen pot en pint – en ten slotte de groene academie. Daarnaast speelt het feit dat mijn politiek engagement bij Groen Gent ligt en niet in gelijk welke andere afdeling, speelt ook een rol in mijn politieke vorming en visie, maar dat behoeft verder geen uitleg denk ik.

Overtuigen

Gelijk hebben en gelijk krijgen is niet hetzelfde. Ik vind het belangrijk om de partijlijn ook vanuit een metapositie te bekijken, en dus te begrijpen waarom iemand niet ons standpunt deelt, of hier niet in mee wil gaan. Het stelt je in staat om je argumentatie beter op te bouwen en oor te hebben naar wat er leeft en waar mensen oplossingen of antwoorden op verwachten. Ook de persoonlijkheid en kennissen (netwerk) van de politici in kwestie spelen een rol. Politiek wordt nog steeds door mensen bedreven, die op hun beurt verkozen worden door mensen. Goed en correct kunnen omgaan met mensen en hun verschillende persoonlijkheden en capaciteiten, vind ik dan ook een belangrijk kenmerk voor een vertegenwoordiger van Groen.

Think global, start local

Zeker omdat ik geen ‘stamboom-Gentenaar’ ben, werk ik elke dag aan lokale verankering. Via Jong Groen Gent, Trapkracht, ACLVB- en vakbondscollega’s in het algemeen, oud-SLP, alumni etc. Naast een stevige ideologische basis is lokale verankering onontbeerlijk voor elke politieke partij en politicus. Tenslotte is in het stemhokje de stem van een toonaangevend persoon even veel waard als die van jan modaal.

Mensen samenbrengen, warm maken voor een project, groepen dynamiseren daar ben ik goed in. Om het in voetbaltermen uit te drukken ben ik, politiek gezien, eerder iemand die als centrale middenvelder oog heeft voor de opstelling van de verdediging en ook kansen biedt aan andere spelers om te scoren. Als het moet, kan ik gerust eens de tegenstander tackelen, maar dan wel liefst op de bal.

Campagne

Ik ben een ‘believer’ van campagne voeren, al win je niet alleen daarmee de verkiezingen. Een campagne is een zeer zware, maar belangrijke periode, waarin ik graag een engagement opneem om er keihard tegenaan te gaan. Ik was kandidaat bij de verkiezingen van 2006, 2009 en 2010 (in 2007 vertoefde ik in Frankrijk in kader van Erasmus). Uit elke campagne leer je bij: op vlak van debatteren, mensen overtuigen, doseren van krachten etc. Ik hoop dan ook dat dit kan renderen voor de campagne van 2012.

Tijdsbesteding

Een lokaal mandaat combineren met een voltijdse job is niet evident, daar ben ik mij van bewust. Maar tot nu toe ben ik er in geslaagd in combinatie met mijn job toch een aantal engagementen te combineren zonder de rol te moeten lossen bij één van de engagementen. Als ik ergens voor kies, doe ik dat ook goed en ga ik er voor de verwachtingen in te lossen. Ik ben geen perfectionist, maar het moet wel goed zitten. Kritiek positief ombuigen naar verbetering is primordiaal, zeker in een beginfase.

Ten slotte

Als mandataris zal ik voortbouwen op mijn ervaring binnen de partij, de vakbond en mijn verschillende engagementen binnen het jeugdwerk. Ik wil tijd en moeite investeren in de mensen die onze partij maakt tot wat ze is – ook en misschien zelfs zeker de basismilitant. De basis van Groen blijven versterken en steeds opnieuw ingang vinden voor het ecologisme zal een constante drive zijn.

Een steentje bijdragen tot een Gent die werkelijk tot stad van de toekomst evolueert zou een grote eer zijn. Vorige week nog omschreef iemand nog de stad als ‘een tumor van beton’. Ik begrijp waarom zij het zo stelde, dit was één de vele momenten van besef dat we dringend een andere weg moeten in slaan. Politiek begint van onder uit, ik heb er ook steeds voor gekozen om mijn partijpolitiek engagement van onderuit te beginnen en heb daar steeds zeer veel van teruggekregen en daar ben ik dankbaar voor.

Ik ben beschikbaar om de uitdaging aan te gaan om de partij en al zijn leden en kiezers te vertegenwoordigen. Uiteraard zal ik nog vaak het deksel op de neus krijgen en tegen een muur aanlopen, maar daar zal ik uit leren. In alle oprechte bescheidenheid en eerlijkheid; ik voel me er klaar voor. Wie weet denken jullie er ook zo over? 

geplaatst op: 07/03/2012

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.