Groen! en SLP samen, ook in Gent

Beste,

u kon het eerder al op mijn blog lezen. De nationale raden van SLP en Groen! hebben gekozen samen met elkaar in zee te gaan.

Het SLP bestuur van Gent heeft hier snel gevolg aan gegeven en gesprekken met Groen! Gent aangeknoopt en teruggekoppeld met het bestuur.

Dit weekend kwam bij SLP een algemene ledenvergadering samen om te bepalen of het akkoord kon gaan met de gemaakte afspraken en wie SLP bij Groen! Gent zal vertegenwoordigen.

Ikzelf zal die rol het bestuur van Groen! Gent vertolken en in de politieke raad van Groen! Gent samen met Koen De Vos en Jonas Dutordoir.

Het is duidelijk dat we dit kritisch zullen zijn, maar vooral samen vooruit willen kijken naar 2012 om voor Gent een ambitieus en progressief programma naar voor te schuiven waarbij die de burgers bij de stad betrekt.

Veel belangrijker dan wie welke positie inneemt is volgens mij de rol van hoe iedereen wie dit project genegen is in Gent kan participeren. Daarom organisaren we op 12 februari een infoavond. Schrijf het alvast in uw agenda...

Hieronder kunt u het persbericht lezen:

SLP-Gent sluit zich aan bij Groen! Gent

In opvolging van de integratie van de Sociaal Liberale Partij (SLP) in Groen! zijn nu ook de Gentse afdelingen tot een akkoord gekomen

 

In december besliste de partijraad van SLP dat de partij zou integreren binnen Groen!.

De SLP ?en Groen!-kern in Gent gaven daar ook gevolg aan en knoopten gesprekken aan. Deze verliepen in een positieve sfeer en leidde tot de beslissing van de SLP afdeling om zich ook op lokaal niveau aan te sluiten bij Groen!. De Gentse afdeling van Groen! zal alles in het werk stellen om de ex-SLP-leden zich snel te laten thuis voelen binnen de partij en om hen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het interne, politieke debat.

De integratie van SLP-Gent in Groen! Gent is een logische stap gezien de talrijke raakvlakken die beide partijen met elkaar hebben.

SLP en Groen! waren eerder al bondgenoten in de strijd tegen discriminatie en racisme. Dit uitte zich vorig jaar nog bij het debat over het dragen van de hoofddoek door stadspersoneel in een publieke functie. Zowel SLP-Gent als Groen! Gent kwamen op voor de interculturele dialoog en actief pluralisme.

Daarnaast staat de strijd voor gelijke kansen en rechtvaardigheid zowel bij Groen! als bij SLP hoog op de politieke agenda. Een bijzonder actueel thema want het aantal Gentenaars dat een jaar of meer zonder werk zit is op 1 jaar tijd met 20% gestegen

Beide partijen schuiven goede woon- en levenskwaliteit en laagdrempelige toegang tot werk, gezondheidszorg, duurzaamheid, cultuur, sport en onderwijs naar voor. Het zijn punten die in het programma van zowel SLP als van Groen! een belangrijke plaats innemen.

Frank Bombeke, voorzitter van SLP-Gent : ?We hebben met SLP gestreefd naar politieke verandering, maar verloren. Dan kan je twee dingen doen, bij de pakken blijven zitten of gaan voor een toekomstgericht ambitieus progressief verhaal. SLP Gent heeft duidelijk gekozen voor het laatste en roept alle progressieve Gentenaren op dit project te steunen. Het wordt tijd dat de Gentenaren zich betrokken en verbonden voelen met hun stad.

Louis Depoorter, voorzitter Groen! Gent : De vrienden van SLP zullen hun inbreng doen vanuit hun achtergrond en ervaring in het inhoudelijke traject dat binnenkort wordt opgestart en dat moet leiden naar het verkiezingsprogramma van Groen! Gent voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Groen! Gent wil dan een ambitieus stadsproject voorleggen aan de Gentenaars gebaseerd op duurzaamheid, solidariteit en vernieuwing.?

geplaatst op: 25/01/2010

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.