De crisis voorbij?

Het nieuws van vandaag (donderdag 21/01) werd gedomineerd door drie hoofdpunten:

Het verdwijnen van Opel Antwerpen
Het sociaal akkoord bij de sociale partners van AB InBev
Ha?ti

Het zijn drie thema?s die ons allen treffen op verschillende manieren. Hoe vreemd dit ook mag klinken, het is goed dat deze thema?s eens belicht worden. In plaats van het partijpolitiek gehakketak over al dan niet volgen van cursussen retoriek of de vraag of een parlementslid midden van de nacht met de ogen dicht al dan niet aan het slapen was.

Hoe toeval wil echter dat deze drie elementen die iedereen aanspreekt schreeuwen om een antwoord dat verder gaat dan louter deze elementen. Heeft industrie een toekomst in Vlaanderen en Belgi? ?n Europa? Wat met de zware werkdruk en loonlast? Op welke manier kunnen landen als Ha?ti opgebouwd worden tot staten met een performante overheid die democratisch gelegitimeerd is om duurzaam van nul op nieuw te beginnen m?t kansen voor de armere bevoking?

Het wordt dringend tijd dat de regeringen zich buigen over dit soort vragen en duidelijke keuzes maakt. Mag ik alvast enkele suggesties doen?

1) We moeten weg van de kerktorenpolitiek. Als we willen meespelen in de wereld van morgen en vandaag moeten we Europa ten volle zijn rol laten spelen. Niet alleen politiek. Dossiers als Opel Antwerpen tonen aan hoe ook vakbonden hierop in spelen. Het is dan ook zeer boeiend te zien hoe de Europese koepel met het dossier GM omgaat. Volgens ACV zouden er morgen solidariteitsacties plaats vinden. Ik ben benieuwd wat het zal brengen.
2) Binnen Europa moeten er keuzes gemaakt worden over de werkdruk en loonlast. Belgi? kan alvast beginnen met het minder belasten van inkomens uit werk en dit te verplaatsen naar belasten van consumptie en inkomsten uit vermogens. Op die manier wordt een duurzame en meer stabiele economie georganiseerd.
3) Heeft industrie in Vlaanderen een toekomst? Ik volg Fons Leroy, topman van VDAB, als hij stelt dat we het niet kunnen bollen zonder industrie in Vlaanderen. Toch zien we dat internationaal georganiseerde bedrijven Vlaanderen meer en meer links laten liggen. Hoe pakken we dit aan? Investeren in duurzaamheid? Ook de werkgevers bij monde van Thomas Leysen van het Verbond van Belgische Ondernemening (VBO) gaf dit reeds aan. Het is een zeer moeilijke vraag die niet op ??n twee drie te beantwoorden valt. Ik kijk alvast reikhalzend uit naar de staten-Generaal van de industrie op 5 februari en de eerst volgende Europese Top over economie.

Het is duidelijk dat politiek navelstaarderij achterwege moet worden gelaten en dringend keuzes moeten worden genomen. Beste regeringen en Europese instanties, laten we daarmee beginnen?

geplaatst op: 25/01/2010

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.