Groen?

Gisteren heeft de partijraad van SLP de keuze gemaakt om samen met Groen! een nieuw verhaal te schrijven: ?een vierde stroming?. In de pers wordt dit nogal gemakkelijk afgedaan als SLP die in Groen! wordt opgenomen. Die perceptie is logisch, maar het gaat toch verder dan dit.

 

Voor de duidelijkheid, L?, de sociaal-liberale jongerenorganisatie, heeft twee maanden geleden de keuze gemaakt om partijoverstijgend voort te werken. Deze beslissing staat los van de keuze van SLP.

 

De keuze voor de groene samenwerking was niet eenvoudig, maar iedereen beseft dat met SLP nog eens alleen naar de kiezer trekken onmogelijk was. Hiervoor hadden we de (financi?le) middelen niet, maar vooral geen draagvlak na de uitslag bij de laatste verkiezingen. Dan kan je twee dingen doen, partners zoeken of ermee stoppen.

 

We hebben beslist om voort te doen, want ook al bleek dit niet bij de uitslag, tijdens de campagne voelde iedereen aan, inclusief mezelf, dat wat we brachten nog zo stom niet was en dit ook zo bij de bevolking werd ervaren.

                                 

De vraag rest dan natuurlijk met wie werk je samen? Groen! en VLD waren de meest genoemde partijen onder onze leden. De ??n voelt zich natuurlijk beter bij de ??n dan bij de ander?

Na de verkiezing van Alexander De Croo als voorzitter van Open VLD is duidelijk dat die partij een rechtse koers wil varen. Ik respecteer dat, maar wil daar geen deel van uit maken.

 

Daarenboven zie ik bij Groen!, op de punten waarvoor ik aan politiek doe zeker raakpunten: aankaarten van ongelijkheid, diversiteits-tolerantie, internationale solidariteit, duurzaamheid en het overstijgen van politieke kortzichtigheid.

Wat dat laatste betreft heeft Groen! vorige week de keuze gemaakt om samen te werken met de sociaal-ecologische denktank ?Oikos?. Wat mij betreft een fantastische keuze. Daarenboven is na dit weekend duidelijk gebleken dat onze leiders heel wat meer groene druk kunnen gebruiken.

 

De keuze van de partijraad houdt impliciet ook in dat SLP een afgelopen verhaal is. Uiteraard is dat niet fijn, zeker niet voor de mensen die een andere keuze hebben gemaakt. Persoonlijk ben ik blij dat ik met SLP consequent ben gebleven en toch op zijn minst geprobeerd heb het sociaal-liberalisme draagvlak te geven.

 

Nu is het tijd om terug van nul te beginnen, en aan een verhaal te werken dat nog steeds de onze is ?n ook deze van de groenen. Het is tijd om ?de vierde stroming? vorm te geven.

Ik wil hier achter scharen en ik zal alvast mijn best doen om u ook te overtuigen van de noodzaak hiervan?

geplaatst op: 20/12/2009

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.