Tijd voor een nieuw draagvlak voor The Loop

Dat Groen nooit echt enthousiast is geweest over het Outletcentrum is een publiek geheim.  Destijds heeft onze fractie haar bedenkingen in de gemeenteraad geuit. We hadden fundamentele vragen over de grootschaligheid, de autogerichtheid, de impact voor de handel, klimaatambities en leefbaarheid van onze stad.

 

Groen stemde als enige fractie tegen

Bij de beslissing over het RUP Handelsbeurssite in 2007 en navolgende beslissingen in de belangrijke periode 2007-2011, hebben we dan ook – als enige fractie - tegen gestemd.

 

Er veel gezegd over de geschiedenis van het Outlet Center en The Loop, maar we moeten vooruit kijken.


Naar de toekomst kijken

Dat niet is voldaan aan één van de opschortende voorwaarden is een nieuw feit waar we ons toe moeten verhouden. We zullen daar slim en bedachtzaam mee omgaan. Deze nieuwe situatie biedt een opportuniteit waarbij we oog hebben voor duurzame mobiliteit, voor de leefbaarheid van het Gentse handelsapparaat en voor het ecologische.

Vanuit Groen kijken we uit naar een nieuwe toekomst voor de ontwikkelingen op The Loop en meer bepaald veld 12. Belangrijk is hoe het bestuur het proces ziet om tot die nieuwe invulling te komen?


Draagvlak uitbouwen
Ook op dit punt biedt de nieuwe situatie dus opportuniteiten. Een breed draagvlak uitbouwen voor de nieuwe ontwikkelingen op veld 12 is absoluut mogelijk. Het kan er voor zorgen dat het nieuwe stadsdeel dat The Loop toch is, echt deel gaat uitmaken van de stad.

 

Inzetten op leefkwaliteit

Het outletcentrum was geen toekomstgericht project en had weinig oog voor de Gentse handel en duurzame mobiliteit. Nu is er een nieuwe kans om te gaan voor een nieuw ambitieus project met oog voor leefkwaliteit en draagvlak. Laat ons daar nu voluit voor gaan.

 

 

geplaatst op: 24/10/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.