Historische havenfusie Gent en Zeeland goedgekeurd

Groen steunt de fusie van de havenbesturen van Gent en Zeeland. Deze fusie overstijgt grenzen en wapent onze havens beter op een sterkere toekomst op vlak van tewerkstelling, innovatie, en ook niet onbelangrijk... duurzaamheid.

In de maand van de viering van  '200 jaar Gentse universiteit' is het bijzonder om deze historische fusie te kunnen besluiten. Willem I zou er ongetwijfeld ook het zijne van denken.

De Groen-fractie steunt deze fusie, zoals we ook in de Raad van Bestuur van het Gentse havenbedrijf hebben gedaan. Vanzelfsprekend zijn er heel wat technische onderhandelingen en studies aan de fusie vooraf gegaan. In de loop van het proces zijn deze steeds transparant en zo helder mogelijk teruggekoppeld aan de diverse stakeholders. We wensen dan ook de onderhandelaars te danken en feliciteren met deze professionele aanpak.


Het is dan ook duidelijk dat de meerwaarde van de samenwerking de risico's van sommige heikele dossiers ver overstijgt

 De Haven van Gent is een - soms onderschatte - belangrijke economische troef voor Gent en omgeving. Niet in het minst op vlak van tewerkstelling. Voor Groen is het belangrijkste uitgangspunt voor de fusie meer veerkracht. Niet alleen om het behoud en creatie van jobs minder afhankelijk te maken van enkele grote spelers, maar ook om verder te innoveren en een versnelling hoger te schakelen op vlak van duurzaamheid. In een steeds veranderende economie is die veerkracht dankzij een grotere havenzone cruciaal. Er is geen sprake van een overname, maar van samenwerking onder gelijken.

In tegenstelling tot andere containerhavens in de buurt, blijft een toegevoegde waarde creƫren een belangrijk uitgangspunt. De samenwerking tussen de twee havenbedrijven versterkt dan ook de regio en de interactie over de landsgrenzen heen.

Bovendien is ook duidelijk gestipuleerd dat de nieuwe efficiĆ«ntie tussen de twee havenbesturen geenszins betekent dat er personeel moet afvloeien. Daarnaast wordt er ook op bestuurlijk vlak vernieuwend gewerkt met, naast de directie, acht bestuurders vanuit Nederlandse en Belgische zijde samen in het toezichtsorgaan. De 18-koppige Raad van Bestuur van Havenbedrijf Gent, wordt dus afgeslankt naar vier, waarvan slechts twee politieke mandatarissen kunnen zijn.  Daarnaast wordt er een aandeelhouderscommissie opgericht zodat lokale mandatarissen de vinger aan de pols kunnen houden.

Groen Gent zal vanzelfsprekend verder nauw toekijken op het verloop van het proces, maar ook wegen op de koers die de gefuseerde havenbesturen willen varen. Gebundelde krachten zullen ook nodig zijn om met de havengemeenschappen de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Onze focus zal dan ook liggen op duurzaamheid: denk aan mobiliteit, energie, restwarmte, ...  Maar ook op innovatie, op werkgelegenheid en op toegevoegde waarde

De fusie is technisch goed uitgewerkt, het verhaal is toekomstgericht en we zullen als Groenfractie deze historische samenwerking dan ook goed keuren.

geplaatst op: 23/10/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.