Samenleven is mensenwerk in Gent

Samenleven is mensenwerk. De ‘slim-nota’ het college vertrekt vanuit de juiste aanpak voor de Gentenaars.  Vertrekkend vanuit een positief samenleven met de verschillende burgers en actoren.


Leefbaar Gent
Dat is natuurlijk cruciaal, want geen leefbaar Gent zonder samenleven. 

Van burgerbudget tot extra brugfiguren, ook op secundaire scholen, over ondersteunen van jongeren via huis van de jeugd en jeugdwerk en extra personeel in de buurten... Nu betrokken en participatie van Gentenaars staat centraal, en dat is maar goed ook. Maar kan nooit in de plaats komen van lokale overheid, enkel aanvullend…  

De prioriteiten rond sluikstorten, wildplassen en lawaaioverlast zijn zaken waar de Gentenaars begrijpelijk over klagen en signaleren. Goed dus dat ook deze nota bevestigd dat we hieraan moeten werken.

 

Modern korps

We streven naar een modern korps, met een daadkrachtige aanpak waar nodig en dicht bij de Gentenaars. En dus ook in de wijken.


In de buurt

Daarom zijn de extra sociale regisseurs, extra buurtstewards, straathoekwerkers, brugfiguren in het onderwijs en 30 inspecteurs fundamenteel.
Een buurtagent die herkenbaar en aanspreekbaar is, is voor velen fundamenteler dan een militair op de hoek van de straat. De politie in de buurt lost niet altijd alles alleen op natuurlijk. Ook niet tegen terreur of radicalisering. 


Radicalisering

Daarbij is het al langer duidelijk dat we in Gent geluk hebben, maar ook een integrale en getrapte aanpak hebben, met radicalisering in de kering. De extra VTE is dan ook positief.


Politie is verantwoordelijk voor veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van leefbaarheid, maar het is positief dat we zelfs in tijden van terreurniveau 3, ons niet laten meeslepen in maatregelen die schijnbaar of slechts in eerste instantie het veiligheidsgevoel zouden moeten verbeteren.  Het is ook positief dat we burgers niet het gevoel geven zelf het heft in handen te moeten nemen, of buren te moeten alarmeren. Maar wel kordaat op te treden door de politie te contacteren.

 

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is en blijft voor de Groen-fractie ook een belangrijk aandachtspunt, waarvan ook in de commissie is besproken dat dit punt niet onder deze nota valt, maar dit doet niets af van de belangrijke inspanningen die voor verkeersveiligheid gebeuren.

Want laat duidelijk zijn, ook verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van de leefkwaliteit van de Gentenaars…

 


In een stad als gent zijn er heel wat uitdagingen, de budgeten zijn uiteraard ook beperkt en is het soms ook wachten op bovenlokale niveaus om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Als het gaat over samenleven en veiligheid neemt het stadsbestuur echter duidelijke en duurzame keuzes.  

geplaatst op: 27/06/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.