Alternatief voor Stemrecht 16, door en voor jongeren

Groen gelooft in het burgerschap van jongerenStemrecht vanaf 16 jaar, is een manier om burgerschap te versterken. Jongeren zijn net die burgers die het meest gebruik maken van fundamentele overheidsopdrachten: onderwijs, publiek transport, ...  Ze nemen ook verantwoordelijkheden op in sport- of jeugdbewegingen, vakantiejobs enz.

Toch kunnen ze pas op 18 jaar een stem uitbrengen om aan te geven op welke manier onze samenleving kan evolueren. Dat is jammer, want hun stem en betrokkenheid is waardevol.

Eerste keer stemmen op 22

Ook als oud jongerenvoorzitter vind ik - en onze Groene partij - dat het tijd is om stemrecht 16 in te voeren. Er zelfs een politieke meerderheid voor, en bovendien de jongeren vragen het zelf...   Toch komt het er binnenkort niet. Dat betekent dat wie in 2019, 17 jaar is, pas zou mogen stemmen op 22-jarige leeftijd(!) en dat is jammer.

Alternatief
Het is zo jammer dat er nu stemmen opgaan bv. van MyUtopia om bij de lokale verkiezingen een alternatief te voorzien.  Dat is positief.  We moeten daar als stadsbestuur voltallig over kunnen reflecteren en bekijken hoe we dit een invulling kunnen geven. Er zijn echter wel nog een paar vragen rond technisch en inhoudelijk. Mijn eerste vraag is dan ook... hoe dit technisch mogelijk zou zijn.

Geen verkiezingsstunt

Dit mag geen verkiezingsstunt zijn maar een serieuze poging om onze jongeren een stem te geven. Daarom wil ik voorstellen om bij het vormgeven ervan de jongeren zelf te betrekken. 

Betrek jongeren

De jeugdraad is dan natuurlijk de eerste gesprekspartner maar ook nieuwe initiatieven als MyUtopia en de Gentse leerlingenraden kunnen daar een rol in spelen. Hen betrekken is ook belangrijk omdat het leert hoe groot het draagvlak voor zo'n lokaal experiment is. Voor wettelijk stemrecht op 16 was dat duidelijk. De Vlaamse Jeugdraad en heel wat verenigingen en jongeren hadden er hun schouders onder gezet. En dan nog slaagde 1 partij er in om dat draagvlak niet naar waarde te schatten. 

In Gent nemen we jongeren serieus

Daarom pleit Groen Gent er voor om verschillende pistes te laten onderzoeken en het college het gesprek met de jongeren zelf aan te gaan over een lokaal experiment. Het moet van hen komen en het moet serieus zijn, want hier in Gent nemen we de jongeren serieus. 

geplaatst op: 19/06/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.