Spellekespark in harmonie met Sint-Amandsberg

Het Spellekespark in Sint-Amandsberg is een echte aanwinst voor de buurt Westveld met de groene ruimte, het zand, de speeltoestellen naast de bibliotheek, een voetbalplein en het vernieuwde skatepark.

 

Wat dit laatste betreft: om te voorzien in toereikende skate- infrastructuur in de stad is het aangewezen tegelijk twee sporen te bewandelen: kleinere toestellen op diverse plekken in de stad op buurtniveau waar ook kinderen en jonge tieners op eigen kracht naar toe kunnen én de komst van een groot skatepark met veel toestellen en waar skaters van gans Gent en ver daarbuiten welkom zijn. Dat laatste komt er in 2018 aan de Blaarmeersen, schepen Tapmaz is daar momenteel mee bezig. Maar beiden zijn dus absoluut nodig.

 

Dat de nood hoog is, blijkt ook uit het succes van het hernieuwde skatepark(je) in Westveld. Tot laat in de avond wordt er gebruik van gemaakt, ook na 22u en ook als crossparcours voor brommertjes. Een scenario zoals in Lochristi (waar een skatepark op bevel van de rechter na burenklachten moest sluiten) moeten we uiteraard vermijden.Daarom stelde ik aan burgemeester Daniël Termont de vraag of het daarom mogelijk zijn overleg te hebben met de skaters, communicatie te voorzien en dat de buurtpolitie er mee over waakt dat de skaters het niet later maken dan 22u...


Daarop kwam volgend antwoord, waaruit blijkt dat er effectief ingezet zal worden op een goeie harmonie met de buurt. 
Inzetten op plek voor skaters

Het voorzien in voldoende recreatieve openbare ruimte voor verschillende (jongeren)doelgroepen in een verstedelijkte omgeving is een absolute noodzaak. Getuige daarvan is het succes van het skatepark.


 


Evenwel: duidelijke spelregels zijn noodzakelijk om het gebruik van deze infrastructuur te rijmen met de rust van de buurtbewoners.


 

Rust

In het kader van het bewaken van de rust in het Spellekenspark is de algemene politieverordening van toepassing: deze verordening geeft aan dat men na 22u00 de rust moet respecteren. Dit geldt voor alle gebruikers van het park, ook voor de skaters.


 


Op 9 mei 2017 nam de Jeugdinspecteur contact op met de bewoners van enkele woningen die het dichtst bij het skatepark gelegen zijn. Andere woningen die aan het Spellekenspark grenzen staan momenteel leeg en worden opgewaardeerd.  


De bewoners zijn niet principieel tegen het Spellekenspark en het skatepark op zich maar maken zich vooral zorgen over het feit dat de jongeren daar aan het skatepark blijven rondhangen tot laat in de avond en nacht. Signalen bereiken de Politie dat de jongeren er soms rondhangen tot 2 à 3 uur in de nacht. Naarmate de avond vordert worden de jongeren rumoeriger, er wordt tevens gebruik gemaakt van elektronisch versterkte muziek, ook overdag. De jongeren komen niet steeds uit de onmiddellijke buurt. Sommigen komen er samen met de wagen.


Omdat het skatepark nog vrij nieuw is en de zomermaanden nog in het vooruitzicht liggen vrezen de bewoners dat deze overlast enkel maar zal toenemen.


De bewoners begrijpen en aanvaarden dat jongeren overdag gebruik maken van het skatepark maar willen uiteraard ’s avonds ook rust in de buurt.


Reglement

Zij hebben er bij de bevoegde schepen al op aangedrongen om ter hoogte van het skatepark een reglement te voorzien waarin met de gebruikers duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden m.b.t. tijdstippen waarop het skatepark niet mag gebruikt worden.


De Groendienst zal de dialoog aangaan met de omwonenden. Als uit de dialoog naar voren komt dat de bewoners om een bord vragen, dan zal de Groendienst dit plaatsen. Maar een bord plaatsen alleen zal niet voldoende zijn. Een bord kan wel helpen als ondersteuning voor een mondelinge boodschap die bewoners of diensten met de “overtreders” hebben. De dialoog tussen de wijkbewoners en de jongeren uit de wijk kan hierdoor gemoedelijker verlopen.


Teneinde de situatie niet te laten escaleren en in een vroeg stadium kort op de bal te spelen vragen de buurtbewoners of het mogelijk is regelmatig politiecontroles, zowel overdag maar vooral in de avond en nachturen, te voorzien teneinde de jongeren “in toom te houden” en hen er op te wijzen dat er geen overlast naar de buurt mag zijn.


Aandacht voor nachtrust

Om hierop te anticiperen zal de Wijkpolitie samen met het O-team op regelmatige tijdstippen patrouilles organiseren in de buurt. Tevens zal de Jeugdinspecteur van
Sint-Amandsberg contacten leggen met de skaters om hen te vragen aandacht te hebben voor de nachtrust van de omwonenden, dit in afwachting van duidelijke gebruiksregels voor het skatepark.


Ook zal de Jeugddienst in samenwerking met de wijkregisseur, de sociale regisseur en de jeugdinspecteur de nodige opvolging voorzien.
geplaatst op: 29/05/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.