Opinie: 3 voorstellen voor andere begeleiding naar de arbeidsmarkt

Je zoekt werk. Dan wil je begeleiding op maat, aangepast aan je talenten. In Vlaanderen zou je afkomst of beperking toch niet mogen bepalen waar je kansen op de arbeidsmarkt liggen?

Deze week raakte bekend dat een dove doctoranda werd doorverwezen naar een beschutte werkplaats. Dat is hemeltergend. Er is niets fout met maatwerkbedrijven. Integendeel, er zouden dringend meer arbeidsplaatsen moeten komen in de sociale economie. Want niet iedereen kan aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. En ja, sommige doven kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een beschutte werkplaats. Mijn vader, ondertussen op pensioen, was er één van.


Maar dit gaat natuurlijk niet op voor elke werkzoekende. Het geval van de doctoranda is één voorbeeld, ontzettend pijnlijk maar helaas herkenbaar.

Structureel probleem

Heel wat arbeidsmarktbemiddelaars lopen de voeten vanonder hun lijf. Toch is er een structureel probleem, want zonder een arbeidsmarkt die talenten erkent en beloont, kom je als bemiddelaar nergens.

De overheid speelt hierin een cruciale rol. Ze dient talenten te stimuleren en discriminatie hard aan te pakken.

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, nvdr.) heeft daarnaast ook een belangrijke opdracht naar bedrijven toe als het gaat om het toegankelijk maken van jobs voor mensen met een beperking. Maar als de VDAB zelf geen oog heeft voor iemands meerwaarde, botst wie een job zoekt op een muur. De doorverwijzing van de universitair geschoolde dove werkzoekende maakt dit duidelijk.

Maar de kern van het probleem zit dieper. Het is niet toevallig dat jongeren die de schoolbanken verlaten de VDAB niet kennen of er weinig voor voelen om bij de VDAB aan te kloppen. Onder meer de Vlaamse jeugdraad heeft daar al regelmatig op gewezen. Begeleiding op maat begint van onder uit. Wanneer de drempel tot begeleiding en dus werk laag is.

Besparingen

Ook in Gent, waar ik gemeenteraadslid en fractievoorzitter ben, zijn de uitdagingen niet gering. Hoewel de jeugdwerkloosheid de laatste maanden positief evolueert, blijft het aandeel kortgeschoolden stijgen en bovendien zitten we nog hoog boven de situatie van voor de crisis van 2009.

Toch werd onder impuls van besparingen bij VDAB beslist dat er werkwinkels sluiten, organisaties die mee instaan voor begeleiding moesten mee in de mallemolen van vertendering en vermarkting.

Gevolgen? Een hogere drempel om begeleiding te zoeken en opgebouwde contacten, ervaring en kwaliteit van begeleiding die verloren gaan.

Ondersteun steden voor sprong voorwaarts

Als fractieleider voor Groen in de Gentse gemeenteraad pleit ik voor betere begeleiding voor werkzoekenden in de centrumsteden. Want daar is de problematiek het grootst. In het bijzonder voor kortgeschoolden en jonge werkzoekenden.

Lokaal worden er wel stappen gezet, maar extra bovenlokale middelen zijn vaak slechts tijdelijk. We hebben in Gent, en in andere grote steden, nood aan meer dan een stap vooruit, het is tijd voor een stevige sprong.

Die verantwoordelijkheid en de middelen liggen vooralsnog in Vlaanderen. Er kentert niets structureel als grote steden niet meer middelen en autonomie krijgen om in te spelen op de specifieke context in grote steden en specifieke doelgroepen.

Investeer in kwaliteit

Daarnaast is er ook een fundamentele investering in kwaliteit nodig bij de VDAB. Zolang minister van werk Philippe Muyters (N-VA), vasthoudt aan besparingen in combinatie met hervormingen en doorgedreven marktwerking, ondergraaft hij de belangrijke rol van de VDAB.

Het kan anders, dat toont ook het Hoger Instituut voor Arbeid (HIVA) aan. Onderzoek van Liesbeth Van Parys bewijst dat het motiveren van jonge kortgeschoolde werkzoekenden verbetert bij begeleiding op maat van de jongere.

Talent niet verloren laten gaan

Laat talent niet langer verloren gaan, zoals bij de dove doctoranda. Geef meer middelen aan lokale besturen. Geef arbeidsbemiddelaars de kans om integraal en op maat aan de slag te gaan bij de begeleiding van werkzoekenden. Kies om de VDAB te versterken voor inclusieve vacatures. Talenten van werknemers matchen met de vraag van bedrijven en organisaties vereist meer mogelijkheden tot maatwerk voor steden en investeringen voor de VDAB.

Het wordt tijd dat de Vlaamse Regering kiest voor een duurzame arbeidsmarkt in de steden en Vlaanderen, met hefbomen tot een krachtdadig beleid.


Dit opiniestuk verscheen op Knack

geplaatst op: 21/04/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.