Transparante en eerlijke politiek in Gent

Na het woelig politiek weekend in Gent, kwam dinsdag 14.02.17 een bijzondere gemeenteraad samen over  Publipart. Voor onze fractie kwamen Dirk Holemans en ik tussen, die tussenkomst lees je hier.

 

 

Geen winnaars

Het was geen goeie week voor Gent.

Als niet een politieke overtuiging, maar het politiek bedrijf onderwerp wordt van discussie dan zijn er geen winnaars. Als onduidelijkheid blijft bestaan, over publieke middelen, dan blijft de ongeloofwaardigheid. Niet een opbod van moddergooien kan het vertrouwen in politiek herstellen. Wel transparantie en eerlijkheid. Ook over de investeringen met Gentse middelen en het beheer er van.

 

Debat op basis van cijfers

Collega's van de oppositie. Laat ons eerlijk zijn... een extra gemeenteraad vragen en dan zeggen dat we het debat beter in een commissie hadden gevoerd, om dan technische toelichting niet als niet belangrijk te beschouwen én geen vragen te stellen…. Dat is vreemd.  Laat ons het debat voeren op feiten. Toch zijn er nu geen vragen voor de aanwezige technici die zopas over Publilec en Publipart toelichting hebben gegeven. Geen vragen, maar moet er toch een commissie komen.

 

Commissie intercommunales

Meneer Yüksel: zit jij hier eigenlijk wel?

Echt waar, je stelt vragen op antwoorden die daarnet al gegeven zijn.

U zegt ook zaken die feitelijk niet kloppen, niet alleen hebt u blijkbaar de presentaties in het begin gemist, u hebt ook collega Dirk Holemans niet gehoord.

Daarnaast, de commissie waarnaar u vraagt, over de werking van de intercommunales en wat onze vertegenwoordigers al doen, die bestaat al! Meer zelfs, ze kwam gisteren samen: de commissie algemene zaken, intercommunales en bevolking

 

Wat wil de oppositie met een nieuwe commissie?  

Weeral maanden van politiek gekrakeel en achteraf de conclusie geven ‘dat ge het toch niet kan weten?’ Wie zit daar op te wachten? En vooral waarom!

 

Overigens. In de halfjaarlijkse themacommissie ‘intercommunales’, u weet toch dat die bestaat, hoop ik? Wel in die commissie intercommunales, waar elk jaar verslag wordt gegeven over de werking van intercommunales  hoor ik weinig vragen.

 

Publilec

Laat ons eerlijk zijn over Publilec… Elke democratische partij had er beheerders. En het is het duidelijk dat onze Groen-vertegenwoordiger daar Dirk Holemans, die is aangeduid namens de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen. Dat blijkt ook uit zijn tussenkomst.

Ernstig werken
Natuurlijk gaat het politiek debat en de publieke verontwaardiging over meer. Namelijk de verwachting dat wij als mandatarissen onze verantwoordelijkheid opnemen. Dat we ernstig werken. Overal en dit met een correcte vergoeding.

 

Groene superman

Een Groene superman of supervrouw. Dat bestaat niet. Maar dat neemt niet weg dat we keihard werken. In meerderheid & in oppositie. Overigens over de oppositie… Vanuit de oppositie diende de Groen fractie in 2002 een motie in, hier in de Gentse gemeenteraad rond het statuut voor raadsleden. Gesteund door de meerderheid. Misschien kan de meerderheid in Vlaanderen daar nu eens werk van maken.


Mandatenkampioen

Voor wie smalend doet over mijn mandaten. Ja, ik ben raadslid en géén beroepspoliticus.
En ik stel vast dat CD&V niet meer weet hoe een vakbond functioneert.
Ik stel vast dat ook meneer Bracke, niet meer vindt dat we het daarover moeten hebben. In augustus was dat wel anders? Niet 1, niet 2, maar wel 3 heeft u het debat aangezwengeld social media. Nu niet meer hoeft dit voor collega Bracke niet meer. En we weten allemaal waarom…

Bart Dewever
Maar komaan, stop die hypocrisie. Uw eigen voorzitter, Bart Dewever, heeft mij gisteren gevraagd mijn loon op tafel te leggen. Collega’s u weet allemaal, ik hou van politiek, maar ben geen beroepspoliticus. Meneer Bracke,

Als gevraagd wordt aan de best betaalde politicus van het land. Hoeveel verdient u? Dan steekt u u weg.

Piepken duik
Piepken duik spelen, dat pakt niet mee meneer Bracke. Stop ermee. 
Leg alle feiten op tafel, wees transparant. Over uw kamervoorzitterschap, over uw inkomsten uit vanuit Gent, over uw publieke mandaten, maak ook eens al uw mandaten kenbaar en maak toch duidelijk wat daar tegen over staat.

Over 'privé', waarom vraagt uw voorzitter heeft mij anders?
U heeft zélf niet één, niet twee, maar drie keer gecommuniceerd op twitter over al mijn job.  Hoezo privé? Stop dus met die schijnheiligheid. Weer eerlijk en transparant.
Leg alles op tafel en laat ons dan over gaan tot de echte essentie.

 

Vergoedingen en mandaten staan online.

Collega’s, mijn vergoedingen en die van mijn Groen-collega's staan online. Ze zijn bekend, transparant. En zo hoort het.

 

Waar zit de macht?

Over Publipart is hier zopas duiding gegeven…
De vertegenwoordigers in Publipart worden niet door de Gentse Gemeenteraad aangeduid.
Wel op een hoger niveau. Wie zijn dat hoger niveau? Dat zijn de traditionele partijen én N-VA. Dat weet u best.

Het is eigenlijk wel straf. De N-VA en CD&V komt hier de Groen de les spellen. Maar zit de macht?!
Collega Bracke, Yuksel, Waar zit de macht?


Wij komen in die intercommunales niet veel Groenen tegen hoor.
Wel veel N-VA’ers, wel CD&V’ers. Volgens het Rekenhof zijn 36,6% van de mandaten door CD&V'ers in gevuld.
en 15,7% door de N-VA.

U verwijten naar onze partij getuigen van een ongelooflijk cynisme.
De grootste partijen van Vlaanderen, in de meerderheid op het bevoegde niveau, mét bevoegde minister van intercommunales!

 

 

Geen getalm, vier maatregelen

De Gentenaars verdienen heldere positie rond intercommunales en externe instellingen en dat is Vlaamse bevoegdheid. De Groenfractie in het Vlaams parlement is klaar om werk te maken van vereenvoudiging en meer democratie.  
Toch willen we in Gent niet wachten op de Vlaamse debatten. 

Nee, we nemen hier in Gent onze verantwoordelijkheid op, vier zaken.

 

1. Transparantie: een motie die stelt dat de vergoedingen en mandaten in kaart moeten worden gebracht. Ook van publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit hun mandaat of vertegenwoordiging vanuit Stad Gent of politieke mandaten die hen of door een hogere overheid zijn toegewezen. De lonen van de Groen fractie staan nu alvast online.

 

2. De extra inkomsten vanuit het college worden duidelijk afgetopt. Tot 30%

 

3. De vertegenwoordigers van Stad Gent en medebeheerders van Gentse middelen, agenderen het ethisch Gents beleggingskader ook in samenwerkingsverbanden en instellingen.

 

4. En wat Publilec betreft is het duidelijk dat we daar ons engagement om te vertrekken op een consequente en kordate manier blijven handhaven.

 

Mandaat serieus opnemen

Deze voorstellen zijn vandaag fundamenteel collega’s. 
En de basis blijft natuurlijk dat elke mandataris ook zijn verantwoordelijkheid opneemt, zijn vergaderingen voorbereidt en ook vergaderingen actief stuurt. Zowel in binnen het stadhuis als buiten het stadhuis. Wat dat betreft collega’s, heeft onze partij bewezen, daar ook serieus mee om te gaan. Dirk Holemans is al genoemd, maar we kennen allemaal ook het voorbeeld van  Tine Heyse bij Eandis, die er daar mee voor gezorgd heeft dat Eandis niet in handen ligt van de Chinezen.

 

Deontologische code

Naast de transparantie, is ook eerlijkheid cruciaal. Eerlijke politiek, die zijn vertaling vindt in een deontologische code. We hebben het engagement opgenomen om zowel de deontologische commissie en code te vernieuwen. Laat ons daar onze verantwoordelijkheid nemen.

 

Geloofwaardig verder aan de slag
Niet met modder gooien, wel transparante en eerlijke politiek om geloofwaardig verder aan de slag te gaan. Ik stel voor dat we er werk van maken.


 

geplaatst op: 14/02/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.