Ook in Gent meer jongeren met leefloon

 

Debatten rond kinderarmoede, meer en meer burgers die naar het OCMW moeten.  Het is bijzonder actueel, maar ook heel tastbaar. Ook in Gent. Dat bewijzen ook de cijfers die ik heb opgevraagd rond jongeren en leefloon in Gent.


Gent volgt de te betreuren nationale trend van meer jongeren die een leefloon aanvragen bij het OCMW.

Van 950 eind 2013, kregen eind 2016 bijna 1300  jongeren (18-24 jaar) een leefloon. Een equivalent leefloon ligt nog hoger met 1470. Dit heeft te maken met daklozen en in het bijzonder wellicht vluchtelingen met verblijfsstatuut, zonder erkenning.


Een opvallend is ook de stijging bij het aantal studenten (18-24 jaar) Van 400 in 2013 naar meer dan 700 in 2016.

Vanzelfsprekend is het betreurenswaardig dat er meer studenten moeten aankloppen bij het OCMW, maar tegelijk is het goed en belangrijk dat OCMW als vangnet kan dienen voor jongeren die nog studeren.

Hoe is de stijging van het aantal jongeren in het OCMW te verklaren?


Er is enerzijds een duidelijke nationale tendens,  inclusief de vluchtelingen problematiek en de mensen met beperking wiens uitkering niet geïndexeerd werd. Dit wordt rechtgezet bij uitvoering van het akkoord van de sociale partners (groep van 10).


Anderzijds is Ã©Ã©n duidelijke reden ook de aanpassing van de beroepsinschakelingsuitkering (de vroegere wachtuitkering) is. De beperking van uitkering voor wie na het afstuderen geen werk vindt, vonden we met Groen een slechte maatregel. Omdat ze geen garanties biedt om rapper door te stromen naar de arbeidsmarkt, maar net zal leiden naar het OCMW. De eerste cijfers tonen dit aan, zij het bescheiden. Het is duidelijk dat deze precaire groep ook zelfs de weg naar het OCMW niet vindt.


https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

De nationale tendens van meer jonge leefloners vertaalt dus ook in Gent. Zoveel is duidelijk.

Het is een bijzondere uitdaging om deze jongeren mee begeleiden zowel naar een job en naar opleiding.

En is het bijzonder belangrijk, dat naast Gent, ook Vlaanderen en het federale beleid, zijn verantwoordelijkheid neemt om mee perspectief te bieden voor mensen in armoede.

geplaatst op: 10/02/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.