Speelplein in Gent: speelplezier voor iedereen

Speelplezier in de vakantie
Speelpleinwerk blijft binnen het jeugdwerk een belangrijk speelinitiatief. Zeker voor kinderen die niet aangesloten zijn bij een jeugdbeweging of niet op kamp gaan tijdens de zomer. Ook omdat er binnen Gent in verschillende buurten en pleinen animatie is, kan speelpleinwerk mee zorgen voor een fijne vakantie.

 

Soms drempel
Ondanks verschillende initiatieven,  lokaal en bovenlokaal, blijft deelnemen aan reguliere vrijetijdsbeleving een drempel voor heel wat kinderen en jongeren met een beperking. In het bijzonder bij het doorgroeien naar leider/animator.

 

Daarom wou van schepen van jeugd, Elke Decruynaere (Groen), weten wat de evaluatie van 2016 was. Hoe 2017 er uit ziet en in welke mate wordt er ingezet op inclusief speelpleinaanbod en kunnen kinderen en jongeren met een beperking doorgroeien in het jeugdwerk...

 

 

 

In de zomervakantie van 2016 werden er 26 verschillende speelpleinwerkingen georganiseerd in Gent, net zoals in 2015 trouwens. Sommige pleinen behaalden meer dan 300 deelnemers per dag. Ook in de kleine schoolvakanties waren  heel wat speelpleinwerkingen geopend. Elke zomervakantie wordt op het Speelpleinoverleg Gent geëvalueerd. 

 

  • Alle werkingen kregen een positieve evaluatie.
  • Dankzij de goede band en samenwerkingen tussen verschillende pleinen was er nergens een animatorentekort. Speelpleinwerkingen die animatoren te veel hadden, stuurden deze door naar andere werkingen die nog een tekort hadden waardoor iedereen met een voltallige animatorenploeg de zomer kon starten.
  • Heel wat anderstalige nieuwkomers hebben ook de weg naar de speelpleinwerkingen gevonden en draaiden mee als animator.

 

Het speelpleinaanbod in 2017 zal heel gelijkaardig zijn aan het aanbod in 2016. Opnieuw zullen 26 werkingen het beste van zichzelf geven in de zomervakantie om alle Gentse kinderen en jongeren een leuke tijd te bezorgen. Ook in de kleine schoolvakanties zijn er in heel wat buurten werkingen geopend.

 

De jeugddienst organiseert opnieuw haar eigen speelpleinwerking de Pretfabriek  tijdens de paas- en zomervakanties.  Dit jaar wordt de werking nog uitgebreid met een tienerwerking, zodat ook jongeren ouder dan 12 jaar kunnen aansluiten.  Daarnaast organiseert de Jeugddienst een aanvullend, mobiel speelpleinaanbod op diverse pleinen in Gent met de Speelse Wijken en de Pretkamjonet.

 

Maar het vakantieaanbod is breder dan het speelpleinaanbod.  Ook volgende zomer blijven we experimenteren met een gecombineerd vakantie-aanbod voor 8 tot 12 jarigen, waarbij kinderen een halve dag animatie-aanbod van Dienst Kinderopvang en een halve dag activiteiten van de Sportdienst of een culturele partner aangeboden krijgen.

 

Brede school zal in 9 wijken tijdens de 1ste en laatste 2 weken van de zomervakantie een aanbod voorzien. Het wordt een zomerkampje van 1 week waarin er in de voormiddag rond taalstimulering wordt gewerkt met de partner vzw Roeland en waarin er in de namiddag cultuur, sport en andere prikkels worden aangeboden in samenwerking met de  Sportdienst en diverse wijkpartners.

Ook de Bijspeelgroepen, waarbij ouders mits ondersteuning van de Stad zelf instaan voor kinderopvang, wordt verdergezet.

 

 

 

Inclusief

De Gentse speelpleinwerkingen streven ernaar dat iedereen kan meespelen, zowel als deelnemers als animator. Ze slagen er jaarlijks in om een heel divers publiek te bereiken. Die diversiteit is één van de grote troeven van het Gentse speelpleinwerk. Kinderen en jongeren met een beperking kunnen terecht op het merendeel van de werkingen.

 

 Behalve Speelplein Rozemarijn die zich specifiek richt op kinderen en jongeren met een beperking zijn er ook heel wat Gentse werkingen die inclusief werken. De VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw) geeft in de vakantieperiodes ondersteuning aan deze pleinen om te werken aan inclusie. Jaarlijks wordt op het SPOG een uitwisselmoment georganiseerd rond inclusie zodat de verschillende werkingen ervaringen kunnen uitwisselen.

 

Deelnemers met een beperking kunnen ook doorgroeien tot (hulp-) animator. De VDS organiseert jaarlijkse meerdere co-animatorcursussen voor alle jongeren tussen 15 en 26 jaar met een beperking die graag wensen door te groeien tot animator. Op zo’n cursus leert de jongere alles zodanig dat hij of zij op basis van eigen talenten en mogelijkheden én met de nodige ondersteuning een aantal taken op het speelplein op zich kan nemen.

 

 

In Gent kunnen de jongeren met een beperking  die wensen door te groeien tot animator ook deelnemen aan de reguliere animatorcursus van VDS. Indien nodig, werken zij op deze cursus een traject op maat uit voor de jongere zodanig dat ook hij of zij een animatorattest kan behalen. Doordat we het bedrag van de subsidieovereenkomst met de VDS verhoogd hebben met €12.000, kunnen ze nog meer inzetten op ondersteuning op maat voor alle Gentse werkingen.

 

In de Pretfabriek, onze eigen speelpleinwerking, worden vragen van ouders individueel bekeken.  De Pretfabriek is dus nog geen strikt inclusieve werking. Dit is wel de bedoeling naar de toekomst toe.  Deze speelpleinwerking kende in 2014 onmiddellijk een vliegende start.  Vorig jaar mochten we 1600 verschillende kinderen verwelkomen in de paas- en zomervakantie samen. Zo’n relatief jonge werking op zo’n grote schaal uitbouwen vraagt de nodige omkadering en begeleiding.  Daarom bouwt de Jeugddienst de werking stapsgewijs verder uit tot een inclusieve werking. Het voorbije jaar is er vooral ingezet op het vergroten van de diversiteit van de animatorenploeg en het bereik van kinderen uit kansengroepen. De volgende stap is verder werken aan een inclusieve werking.  Een viertal animatoren werden in 2016 trouwens al doorverwezen naar de co-animatorencursussen van VDS en waren actief bij de Pretfabriek. 

Beste raadslid, er worden serieuze stappen vooruit gezet om het speelpleinaanbod in Gent inclusief te maken.  Dit wil niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten.  Door het budget voor ondersteuning van de speelpleinwerkingen door VDS te verhogen en uitwisseling, vorming en ondersteuning over diversiteit en inclusie te blijven aanbieden, blijven we samen met de speelpleinwerkingen werken aan een inclusief Gents speelpleinaanbod.

 

Tot slot vestig ik graag nog jullie aandacht op de vrijetijdsinfobalie van de Jeugddienst: elke werkdag staat een jeugddienstmedewerker klaar om vrijetijdsvragen te beantwoorden en voor elk kind een passend aanbod te vinden.  Wie tijdens het jaar zo’n passend aanbod zoekt, kan hiervoor sinds kort ook terecht op de digitale vrijetijdsdatabank (www.stad.gent/jeugd/vrijetijd). Je kan er zoeken in het aanbod van 520 verenigingen en 740 activiteiten voor kinderen en jongeren in Gent.  Je kan ook zoeken naar aanbod dat toegankelijk is voor mensen met een beperking.

 

 

 

 

 

geplaatst op: 09/02/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.