Maatschappelijk assistenten geen flikken

Meldingsplicht
Het debat over de rol van de maatschappelijk assistent en meldingsplicht in functie van radicalisering woedt volop. Het wetsvoorstel roept ook heel wat vragen op, niet in het minst over de bescherming van het beroepsgeheim. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten drukte zijn bezorgdheid uit over de inperking van de geheimhoudingsplicht.

Radicalisering
OCMW’s zijn een potentiële schakel bij voorkomen en bestrijden van radicalisering. Binnen Stad Gent namen we in het verleden al initiatief om mogelijke radicalisering op een verstandige manier aan te pakken. De drie pijlers hierbij - preventie, curatie, repressie - zijn cruciaal om radicalisering ten gronde te benaderen.

Radicalisering in de kering
Binnen 'radicalisering in de kering' is er ruimte voor maatschappelijk assistenten die vragen of twijfels hebben bij mogelijke radicalisering van een cliënt, om dit te melden en/of in dialoog te gaan, met mogelijke opvolging van verschillende diensten die met de nodige expertise dit gaan onderzoeken. Dit proces lijkt goed te verlopen met respect voor de cliënt en de integriteit van de maatschappelijk assistent.

Vertrouwensband
Over de rol en verhouding van de cliënt en maatschappelijk assistent ging ik in dialoog met de bevoegde schepen en OCMW-voorzitter, Rudy Coddens. In de Gentse gemeenteraadscommissie bevestigde hij dat binnen 'radicalisering in de kering', maatschappelijk assistenten die vragen hebben, hier met een team mee aan de slag kunnen. Zonder de vertrouwensband te schaden met de cliënt.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid
Dit staat in schril contrast met het wetsvoorstel die strafrechtelijke verantwoordelijkheid legt bij de maatschappelijk assistent. Ook voor Rudy Coddens (sp.a) gaat dit te ver. Hij stelde echter dat de teamgerichte aanpak in Gent alsnog kan blijven bestaan.

Radicalisering niet verantwoordelijkheid van maatschappelijk assistent
Dat is een goede zaak. Maatschappelijk assistenten kunnen natuurlijk met vragen zitten. Dan is het goed dat ze in dialoog kunnen gaan en dat er binnen een team verdere stappen worden bekeken. Radicalisering kan nooit in de schoenen geschoven worden van een maatschappelijk assistent.

geplaatst op: 09/02/2017

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.