Ook kleuters aan de slag met fietsveiligheid

De fiets is een gezond vervoersmiddel en vaak de vrijheid van heel wat kinderen en jongeren (onderweg naar de vriendjes, school, muziek of sportclub). Het rijgedrag van auto's of de inrichting van de weg bepalen mee de veiligheid van jonge fietsers. Met gevaren omgaan maakt deel uit van het leerproces om veilig de verplaatsing te maken. Dit is voor kinderen echter niet even evident. Een studie van Linus Zeuwts aan de UGent toonde aan dat leren om gaan met de juiste signaleren op weg aan te leren is, ook voor jongsten. Met 2 lesuren verkeerseducatie is er al een verschil zichtbaar, zo blijkt.

Daarom vroeg ik aan Schepen van Onderwijs, Elke Decruynaere, of ze hier mee aan de slag zou kunnen gaan voor Gent.
Het antwoord toont alvast aan dat vanuit het Stedelijk Onderwijs Gent en het stadsbestuur ingezet op jonge fietsers en hun familie. Door verkeerseducatie in de klas en veel breder... tot met Brede Scholen in kansarme wijken.

Er beweegt heel wat rond verkeer en mobiliteit in het onderwijs.  Vooreerst staan verkeer en mobiliteit opgenomen in de ontwikkelingendoelen van het kleuteronderwijs en in de eindtermen van het lager onderwijs.

Bij kleuters wordt gestreefd dat ze volgende zaken kunnen:

1.       De kleuters herkennen in hun omgeving plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.

2.       De kleuters beseffen dat het verkeer risico's inhoudt.

3.       De kleuters kunnen onder begeleiding elementaire verkeersregels toepassen.

Bij de kinderen van de lagere school wordt de lat verder gelegd. Zo wordt van de leerlingen op het einde van het 6de leerjaar verwacht dat ze de volgende vaardigheden onder de knie hebben:

1.       De gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving kunnen lokaliseren.

2.       Beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie. Het kennen van de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.

3.       In hun gedrag tonen dat ze rekening houden met andere weggebruikers.

4.       De belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik kennen en de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven kunnen vergelijken.

5.       Een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer.

 

Doordat verkeer en mobiliteit hierin werden opgenomen, moet elke school hier aandacht aan besteden. Hoe ze dit doen, wordt niet nader bepaald, dat is de vrijheid van de school. Dit kan door lessen verkeerseducatie, maar veelal zien we dat dit opgenomen wordt in combinatie met andere activiteiten. Zo kan verkeerseducatie aan bod komen tijdens het stappen naar het zwembad, worden daguitstappen met de fiets georganiseerd, gaan kleuters er te voet naar een naburige winkel, … .

Ik merk dat verkeerseducatie niet enkel tijdens de lessen opgenomen wordt, maar dat er ook partners bij betrokken worden:

-          Het digitaal online lesplatform ‘Octopusverkeersland’.

-          Milieuzorg Op School (MOS);

-          De Vlaamse Stichting Verkeerskunde;

-          Het Fietsexamen;

-          De Gentse politie, bureau jeugd;

-          Slimme Mobiele Scholen (SMS);

-          De Sportdienst;

-          Vélo Velo (in 10 scholen vorig schooljaar);

-          Wijkgezondheidscentra;

-          Sportnetwerk Gent Noord;

-          Stichting Vlaamse Schoolsport;

-          Mobiel 21.

Het is dus moeilijk om het aantal uren te tellen. Maar als we uitgaan van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen en we zien de acties (fietslessen in meerdere wijken, week van het slaksken, fietsherstelplaatsen organiseren, …) die georganiseerd worden door de Brede School, die niet alleen de kinderen, maar ook de ouders betrekt, dan kunnen we zeker concluderen de kinderen meer dan hun 2 uur verkeerseducatie krijgen. 

Tenslotte wil ik ook meegeven dat het Stedelijk onderwijs Gent recent ook keuzes maakte waardoor ze meer inzette op verkeerseducatie:

1.       Inzetten op alternatieve duurzame vervoersvormen voor de uitstappen in het onderwijs door extra geld vrij te maken voor bus-en treintickets.

2.       Aankoop van 2 keer 25 kinderfietsen die gestationeerd werden in de wijken Sluizeken/Tolhuis/Ham en in de Bloemekeswijk.

3.       Voorzien van de aankoop van poolfietsen voor de scholen met een nieuw raamcontract dat door de Stad Gent is onderhandeld en vanaf 1 januari 2017 structureel in voege gaat.

4.       Het blijvend inrichten van schoolstraten, waardoor de straat van de school tweemaal per dag een half uur autovrij is.


 

geplaatst op: 12/12/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.