WhatsApp, burgerwachten of gewoon... de politie?

Elke inbraak is een inbraak te veel.
Halverwege dit jaar was er positiever nieuws over de inbraakevolutie.
Ondertussen is helaas er een stijging binnen en buiten Gent van het aantal inbraken, in vergelijking met dezelfde maanden het jaar er voor.

Er is geen buurt of burger die graag heeft dat er in gebroken wordt. Dat mensen zich dan ook willen verzetten tegen inbraak is menselijk. Alleen, ze moet ook wettelijk en efficiënt zijn.

Daarom stelde ik aan de burgemeester vragen over de plaats van WhatsAppgroepen in Gent, in het bijzonder over de effectiviteit en het veiligheidsgevoel.

Ik was alvast blij met zijn verwijzing naar de centrale plaats én verantwoordelijkheid van politie.

Elke inbraak is er één te veel. Burgerwachten of buren via social media contacteren, pakken geen inbrekers op. Politie wel.

Hieronder de integrale reactie van Burgemeester Daniël Termont.

De  politie is alle initiatieven genegen die de sociale controle en het melden van verdachte handelingen via het noodnummer 101 kunnen bevorderen. De Whatsapp-groep, waarvan sprake in het bericht, verschilt in diverse aspecten van het klassieke BuurtInformatieNetwerk, zoals geregeld door de Ministeriële Omzendbrief uit 2010.


Dat de politie het initiatief genegen is, wil echter niet zeggen dat zij er ook actief aan deelnemen als partner of als trekker. Een absolute voorwaarde is dat in dringende gevallen steeds de 101 wordt verwittigd. Als bijvoorbeeld via het systeem van http://wabp.nl wordt gewerkt, staat dit trouwens ook als voorwaarde beschreven.


Aan de burgers, die een dergelijk initiatief wensen te ondernemen, bieden de politiediensten ondersteuning aan in de vorm van uitleg over het wettelijk kader (BIN-wetgeving, wetgeving op het verbod private milities,…), de voordelen en de beperkingen van de verschillende systemen en netwerken.

 

Zij sensibiliseren hen over het gebruik/misbruik van de verkregen informatie uit de Whatsapp-groep. Ze bieden hen de mogelijkheid om een preventievoordracht aan te vragen en te organiseren in hun buurt en alle buurtbewoners kunnen een individueel beveiligingsadvies voor de woning aanvragen.


De politiediensten zullen geen deel uitmaken van dergelijke Whatsapp-groepen.  De berichtgeving wordt dus niet door de politie gemonitord of opgevolgd. Betrokken leden kunnen met hun informatie in dringende gevallen steeds terecht bij het noodnummer 101 en in niet-dringende gevallen in het plaatselijke Wijkcommissariaat of Meldpunt van de politiezone Gent.

Wij raden de potentiële oprichters aan om vooraf zeker contact op te nemen met het Wijkcommissariaat/bevoegde buurtinspecteur.

Het subjectief veiligheidsgevoel is moeilijk meetbaar en is variabel naargelang de factoren die in rekening worden gebracht. De invloed op het veiligheidsgevoel is o.m. afhankelijk van de hoeveelheid van berichten, de kwaliteit van de inhoud van de berichten, de motivatie en instelling van de leden, de reacties en aangiftebereidheid van de gebruikers.

Buurtbewoners zijn er vrij van zich al dan niet lid te maken van een betreffende Whatsapp-groep. Het correct omgaan met privacygegevens is uiteraard vergelijkbaar met het gebruik van andere sociale media en gekoppeld aan de bestaande privacywetgeving. Zoals de politie ook doet bij andere campagnes om het melden van verdachte handelingen te stimuleren, proberen zij hier ook te benadrukken dat sociale controle belangrijk is maar dat rekening moet worden gehouden met het gezond verstand en zij niet opteren om er een klik-lijn of ‘roddelforum’ van te maken.

geplaatst op: 12/12/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.