De strijd tegen armoede begint in Gent van bij de crèches

Op de gemeenteraad werd een aanpassing van de toewijzing van kinderopvangplaatsen besproken. Het goedgekeurde voorstel van Schepen Elke Decruynaere zorgt voor een verhoogde strijd tegen kansarmoede.

Het werken met Tinkelbel, als centraal aanmeldingspunt voor de opvanginitiatieven is bijzonder belangrijk voor zowel de opvanginitiatieven zelf als de ouders, op zoek naar een plek voor hun kleine kinderen. We weten ook dat de stedelijke kinderopvang bijzonder gegeerd zijn bij de Gentse mama's en papa's. Goede toewijzingsvoorwaarden zijn elementair om die centrale rol ten volle te benutten. Het is dan ook logisch dat we deze evalueren en bijsturen waar nodig.

De voorrangsregels voor lage inkomens en alleenstaande ouders fundamenteel voor de rol die kinderopvang heeft in onze samenleving. Over de economische rol wordt veel gepraat. De pedagogische rol ligt voor velen voor de hand, maar de sociale rol lijkt wel ondergesneeuwd de laatste jaren.

Nog niet zolang geleden stelde Katrien Verhegge, het hoofd van Kind&Gezin, zelf dat er best wat meer aandacht mag komen voor de sociale functie in de kinderopvang.

En dat is wat werd goedgekeurd. Van opgenomen worden in de buurt tot sterke kleurparticipatie als het tegengaan van armoede, laat staan kinderarmoede; het staat of valt met een fair kinderopvangsysteem.

Wie uitgesloten wordt van kinderopvang, ontbreekt vaak de veerkracht om een job te vinden, of om er alles aan te doen om rond te komen. Met een 25 tot 35% die tot de categorie kwetsbaar gezin hoort blijft de doelstelling overeind van een faire vertegenwoordiging van de buurt in de kinderopvanginitiatieven overeind.

Bovendien trekt het Gentse stadsbestuur 1,4 miljoen euro extra uit voor zelfstandige kinderdagverblijven, in afwachting van de komst van Vlaamse middelen. Om te verhinderen dat er opvangplaatsen verloren gaan, financieren we dus zelf 3 jaar, 85 kinderopvangplaatsen. Bovendien op een kwalitatieve manier: de plaatsen zullen inkomensgerelateerd zijn. Dat heeft twee effecten, betaalbaarheid voor de ouders die instappen. Het hoeft dan ook geen betoog dat dit belangrijk is in de strijd tegen de kinderarmoede. En gezien het over een trap 2 subsidie gaat, resulteert dit ook betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de kinderopvang. Gent neemt hiermee meer dan zijn verantwoordelijkheid, maar rekent ook op de steun van de Vlaamse Regering en Kind en Gezin.

Het eerste punt in ons bestuursakkoord luidt: "De strijd tegen armoede is een absolute prioriteit." Gent neemt hier alvast het voortouw binnen de kinderopvang.

geplaatst op: 29/06/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.