Weer extra engagement tegen jeugdwerkloosheid

Met een extra subsidie voor Take Off, komt er een versterkte aanpak van de jeugdwerkloosheid in Gent.

Jeugdwerkloosheid is voor de Groenfractie een belangrijke uitdaging die we de kiem in moeten smoren. We weten dat er in onze stad tal van initiatieven genomen worden om jongeren perspectief op een job te bieden.
We weten dat dit vaak begint  op de schoolbanken. In het bijzonder bij hen die school verlaten zonder diploma. Een paar maanden geleden keurden we dan ook het actieplan vroegtijdig schoolverlaten goed, die de ambitie heeft het aantal ongekwalificeerde uitstromers te doen dalen.

Het zou echter wel goed zijn om in Gent het aantal NEET-jongeren (Not in Education, Emploment and Training) in kaart te brengen. Het zou ons in staat te stellen om nog beter de uitdaging van de jeugdwerkloosheid te tackelen.

Take Off is begin deze legislatuur van de grond gekomen. het was afwachten op de eerste resultaten, maar we mogen stellen dat het duidelijk is dat er in menselijk kapitaal geïnvesteerd wordt. En collega's, we weten dat een integrale aanpak een sterke troef kan zijn. Daarom is samenwerking tussen stad, vdab en ocwm cruciaal.

Voor de Groenfractie is het dan ook een positieve zaak dat er extra kwaliteitsvolle inzet bijkomt. Het zal alleen met een geïntegreerde en globale aanpak lukken om meer perspectief te bieden op een job.
geplaatst op: 29/06/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.