Gentse commissie voorbeeld voor parlementaire onderzoekscommissie

Maandagavond, de eerste gemeenteraadavond na het faillissement van de Optimabank en de vermeende linken met Gentse mandatarissen.

De kwestie werd er uitvoerig besproken,  met als centraal punt de vraag van burgemeester Daniël Termont om zijn dossier in de deontologische commissie te behandelen.


Voor Groen is openheid en transparantie cruciaal.
Over het verleden, maar ook voor een nieuwe deontologie die we samen met de andere partijen willen schrijven voor de toekomst.


Met een openbare ad hoc commissie vonden alle fracties een consensus over de manier waarop de rol van Gentse mandatarissen rond Optima kan getoetst worden aan de deontologische code.


We pleiten voor transparantie en openheid en hopen dat nu in het parlement een onderzoekscommissie snel en sereen zijn rol kan spelen.


 

Hieronder leest u mijn tussenkomst namens de Groen fractie.

 

Het faillissement van de Optimabank is geen klein bier en de ophef die er uit voort vloeit is zeer begrijpelijk.  Uiteraard is dit een ingewikkelde zaak. Het artikel in De Morgen van vandaag (27.06.2016) â€˜een nuttige zeepbel’ illustreert dat ook. Het is dan uiteraard de verantwoordelijkheid van de hoogste instellingen van dit land om uit te maken hoe het daar zo is kunnen fout gaan. Groen wacht samen met vele burgers in dit land op de beslissing om daar zo snel mogelijk een passende parlementaire onderzoekscommissie voor op te starten

 

Voor ik op het Gentse dossier wil ingaan, lijkt het mij evident om ook vanuit deze banken aan te dringen bij mijn collega’s in het parlement en in het bijzonder bij collega fractieleider Bracke voor het opstarten van een parlementaire onderzoekscommissie. Er is niemand anders in deze gemeenteraad, zelfs niet in het land, dan u, die er als voorzitter van het federaal parlement kan voor zorgen dat er een antwoord komt op vele vragen. En dat kan snel en adequaat in een parlementaire onderzoekscommissie. Net zoals ook in deze gemeenteraad de vraag voorligt om snel en adequaat duidelijkheid te creëren rond de Gentse vastgoedvertakking.

 

Daarmee zijn we bij de rol van Optima in een aantal Gentse vastgoeddossiers. Daarbij wordt gewag gemaakt van mogelijke al te nauwe banden tussen Optima en het lokale bestuur. We vinden het dan ook logisch dat er daar duidelijkheid over komt.


De geloofwaardigheid van de politiek in Gent staat op het spel. En dat is bijzonder pijnlijk. Voor Gent en de Gentenaar.


Over de stap van de Burgemeester vrijdag reageerden hoorde ik al verklaren: â€œde vlucht vooruit", "er zijn nog veel vragen" of "een slechte zaak”. De stap van de burgemeester om zijn dossier met contacten over Optima en consoorten te laten onderzoeken door een commissie is moedig en belangrijk.

 

Het laat toe om alles op een rij te zetten en te kijken of er al dan niet deontologische regels zijn geschonden, of er al dan niet reglementaire zaken zijn gebeurd.

De Groenfractie wil dit werk in ieder geval ernstig en sereen opnemen en we hopen dat ook andere politieke groepen dit vanuit dezelfde ingesteldheid zullen doen.

 

Hoe we dit ook zullen onderzoeken, ik ben bereid om samen te zitten met de collega fractieleiders om dit uit te klaren, zo snel mogelijk wat mij betreft.

 

Even terugkomen op de rol van een deontologische commissie…

Wij hebben in het verleden al aangedrongen op een hervorming van de deontologische commissie.  

We zijn het aan onszelf en de Gentenaar verplicht een goed werkende deontologische commissie te hebben die kan oordelen over deontologisch handelen of niet.

 

In elk geval, de burgemeester is bereid om al zijn gegevens op tafel te leggen, wij moeten over de meerderheid en de oppositie heen, garanderen dat we dergelijke dossiers op een serene, ernstige en correcte manier kunnen behandelen.

 

Wij zijn bereid om op Gents niveau dit op te nemen, snel en adequaat. Maar daarmee is het Optima bankendossier niet onderzocht, noch behandeld. Voor dit bankendossier  is een niet Gentse commissie, maar wel een parlementaire onderzoekscommissie goedgeplaatst.

 

Tot slot, slechts wanneer de zaken uit het verleden duidelijk zijn, kan er op een serene en geloofwaardige manier naar de toekomst gekeken worden. Voor ons in samenwerking met de andere fracties, om andere deontologische regels uit te werken die een transparant en gedegen beleid garanderen.

 

geplaatst op: 27/06/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.