Controle in Tuinwijklaan en Maaltebruggestraat mogelijk


In de Tuinwijklaan bestaat het gevoel dat er systematisch te snel gereden wordt. Bovendien bereikt ons het signaal dat er regelmatig tegenrichting gereden wordt. Vandaar dat ik aan burgemeester Daniël Termont heb geïnformeerd of de politie op de hoogte is en of er al dan niet wordt gesanctioneerd en of het negeren van signalisatie gecontroleerd wordt.


 


Daarop kreeg ik het volgend antwoord.


Er komen dus opnieuw snelheidsmeters zodat de politie kan inschatten of snelheidscontroles effectief noodzakelijk zijn.


 


 


Zowel de Verkeersdienst als het Wijkcommissariaat zijn op de hoogte van de gewijzigde verkeerssituatie in de zuidelijke stationsbuurt. Elke wijziging gaat steeds gepaard met een preventieve en sensibiliserende fase, gevolgd door een repressieve fase.


 


Ter sensibilisering staan er duidelijk oranje informatieborden die vermelden dat de verkeerssituatie in Tuinwijklaan is gewijzigd. In deze buurt zijn o.a. Reigerstraat, Tuinwijklaan, Maaltebruggestraat geheel of gedeeltelijk van rijrichting gewijzigd van dubbele naar enkele richting. Dit alles om de verkeerscirculatie beter af te handelen en het sluipverkeer te weren en deze straten verkeersveiliger te maken.


 


Tot voor kort waren er geen klachten omtrent de snelheid in deze straten, wel omtrent het niet naleven van de ingevoerde éénrichtingsstraten. Pas recent, op 31 mei 2016, ontving de Politie de eerste signalen van onaangepaste snelheid en dit in de straten met gewijzigde verkeerssituatie.


Controleacties werden reeds door het Wijkzorgteam uitgevoerd. Tijdens een recente controleactie door het Wijkzorgteam werden in de Maaltebruggestraat en Reigerstraat overtreders geverbaliseerd. In de Tuinwijklaan zelf werden toen geen overtredingen vastgesteld.


 


Tijdens de reguliere patrouilles in die omgeving zal dit tijdelijk nog een aandachtspunt blijven.


 


Aan de bevoegde Dienst van het Mobiliteitsbedrijf werd gevraagd SIB metingen (snelheidsindicatieborden) uit te voeren in de Tuinwijklaan maar ook in de Reigerstraat en de Maaltebruggestraat. Dat is steeds het eerste luik vooraleer de Politie overgaat tot effectieve snelheidsmetingen. Op die manier kunnen zij de klacht objectiveren, de V85 gaan bepalen en beslissen of er effectieve snelheidsmetingen dienen te gebeuren. Intussen hangt er een SIB in de Ganzendries en werd er controle uitgevoerd tussen 19u30 en 20u15 door de Verkeersdienst (Team Acties) maar werden er geen overtredingen vastgesteld


De laatste metingen SIB dateerden van 2013, van 10/06/’13 tot 25/06/’13. De gemiddelde snelheid was toen 30 km/u. De V85 is 38 km/u (85 % rijdt dus aan 38 km/u of lager) en 76 % van de voertuigen reed de correcte snelheid. Nadien werden er toen effectieve snelheidscontroles uitgevoerd en werden de paaltjes (‘knip’) als proefproject doorgevoerd. Na het proefproject werden de paaltjes verwijderd en na intensieve besprekingen werd het voorstel tot huidige nieuwe circulatie goedgekeurd in december 2015.


 


Er waren in 2015 geen klachten omtrent snelheid en dit tot mei 2016.


 


 

 

 

 

 

 

Tuinwijklaan snelheidsovertredingen 2013, 2014, 2015 en 2016

 

Aantal beurten

Aantal passages

Aantal overtredingen

Overtredinggraad

2013

4

289

91

31,49%

2014

2

120

50

41,67%

2015

0

0

0

0,00%

2016

0

0

0

0,00%

 

6

409

141

34,47%


 


 


Er zullen dus nieuwe metingen uitgevoerd worden geënd op de nieuwe verkeerssituatie die pas recent werd ingevoerd. Het resultaat van die meting zal bepalend zijn of er effectieve snelheidscontroles uitgevoerd zullen worden (V85 lager dan 36km/u). Intussen gaat de Verkeersdienst na waar er een mogelijke opstelplaatst is voor snelheidscontrole, gelet op de gewijzigde verkeerssituatie.


 


 


 


 


geplaatst op: 13/06/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.