10 doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen, kleine maar belangrijke stap

Op de Gentse gemeenteraad werd de subsidieovereenkomst voor 10 doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen goedgekeurd. 
Een bijdrage waarom dit een belangrijke eerste stap is en waarom de Vlaamse regering dringend extra sociale woningen moet bouwen.
 

Na de goedkeuring van hun asielprocedure krijgen de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden amper 2 maanden de tijd om ergens in het land een woning of huisvesting te vinden. De opvang tijdens de erkenning loopt dan wel snel op zijn einde. 

 

Binnen de twee maanden en met een zeer beperkt inkomen een woning vinden is in onze stad, maar ook erbuiten, geen evidentie. Dat weten wij allemaal en dat ervaren ook veel Gentenaars op het moment dat ze om welke reden ook moeten verhuizen. En dat geldt nog meer voor zij die hun woning na een incident of een onbewoonbaarheid moeten verlaten.

Voor die laatste hebben we in principe noodwoningen en transitwoningen, maar dat zijn er al bij al weinig. Het is daarom goed dat we dit aantal nu kunnen uitbreiden en in dit geval ook specifiek kunnen toewijzen aan pas erkende vluchtelingen. Het is goed dat dit gebeurt met een aantal leegstaande sociale woningen en onder begeleiding van het CAW.

 

Daarmee zijn we er nog niet en dit op twee vlakken:

 

We zullen meer doorgangswoningen nodig hebben. We kunnen er van uit gaan dat een paar initiatieven van telkens een 10-tal woningen niet zullen volstaan. Ook niet in het beste geval als de vluchtelingen op kortere termijn andere woningen vinden en er dus een grote roulatie kan ontstaan.
We hopen dus dat het college er in slaagt om hier nog meer stappen in te zetten.  Vandaag gaat het begrijpelijkerwijze gezien de actualiteit specifiek over de vluchtelingen, maar het voordeel is dat dergelijke systemen van doorgangswoningen op langere termijn ook nog altijd van nut zullen zijn diegene die in huisvestingsnood komen. Laat ons van de nood een deugd maken en ons aantal noodwoningen op lange termijn vergroten

 

Een daarbij is het ook belangrijk dat de tijdelijkheid ook praktijk is - en niet alleen theorie.

Daarom zijn voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle woningen van belang.

Daarbij kom ik op mijn tweede punt:

 

De druk op de reguliere huisvestingsmarkt en vooral de private markt zal nog toenemen. Niet alleen voor Gent, maar ook voor de ruime omgeving. Dit is een moeilijk probleem, sterker een grote uitdaging voor de lokale bestuurders, inderdaad ook in Gent.


Hier blijft het wachten op de Vlaamse regering die deze situatie zou moeten aangrijpen om in versneld tempo bijkomende sociale woningen te laten bouwen. Niet direct om de erkende vluchtelingen er in op te vangen, maar ook om ruimte te creëren op de private huurmarkt. Want telkens er iemand een plek vindt in een nieuwe sociale woning, komt er bij wijze van spreken in de private sector een woning vrij. 

 

Het is positief dat er stappen gezet worden en dat het college in huisvesting voor vluchtelingen een eerste aanzet doet.
Maar het verhaal stopt hier niet mee. Dit is nog maar het begin. 
De Vlaamse regering zal dan ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.
Zo niet, is het bijna voorspelbaar dat we eerder vroeg dan laat met nieuwe daklozen zullen worden geconfronteerd.

 

geplaatst op: 23/05/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.