Gent ziet zijn studenten graag - en omgekeerd

In maart werd er veel gezegd en geschreven over stemrecht voor kotstudenten. 

Het was onderdeel van studentenbeleidsnota van schepen van Onderwijs Elke Decruynaere. 

Vandaag werden ook de resultaten bekend gemaakt van hoe Gentenaars naar zijn studenten kijkt. Ook omgekeerd ziet de Gentenaar zijn studenten graag. Al kan het samenleven altijd beter...


Over het studentenbeleidsplan, met bijna 72.000 studenten kan je moeilijk anders dan een beleidsplan hebben Er zijn een pak gemeenten en zelfs steden, die minder inwoners telt.

Ik wil ook zeker en vast niet vergeten, namens onze fractie waardering te uiten voor wie de pen heeft vast gehad. Het getuigt van eerlijkheid en volledigheid om ook aan tonen wat er al bestaat en wat nieuw beleid is en het is bovendien concreet want de bevoegde verantwoordelijke diensten staan duidelijk vermeld en dat is alleen maar positief.

Gent en studenten, dat is een goeie match.
De studenten maken mee Gent zoals Gent is, maar ook omgekeerd heeft onze stad een bijzondere impact op een studentencarrière. En die beleving is wellicht uniek in Vlaanderen.

Zo’n pak studenten, dat brengt een enorm meerwaarde met zich mee, kennis, creativiteit, innovatie maar, ook de lokale handelaars zijn studenten natuurlijk graag komen.
Daarnaast is het evident dat zo’n ‘massa’ ook op vlak van huisvesting, mobiliteit, samenleven ook werkpunten en uitdagingen met zich mee brengt. Zowel voor de Gentenaars als voor de studenten.

Op vlak van huisvesting is het inderdaad een dubbel verhaal: enerzijds de woondruk voor Gentenaars onder controle proberen houden, anderzijds er voor zorgen studenten niet in krotten moeten blijven. Moeten er van uit blijven gaan dat de woonomstandigheden van onze studenten betaalbaar en kwaliteitsvol moet zijn. Het feit dat er uit het studentenhuivestingsplan elementen opgenomen staan is cruciaal.

Studenten en Overpoort wordt vaak in één zin uitgesproken, maar we weten dat er ook andere buurten graag studenten over de vloer zien komen. Wat dat betreft weet u dat voor ons fractie de leefbaarheid op vlak van geluid en afval cruciaal is. En hierbij hebben studenten, maar ook de uitbaters hun verantwoordelijkheid en de verschillende stadsdiensten op vlak van handhaving.

Wat betreft (fiets)veiligheid wil ik opmerken dat bewustmakingscampagne voor sommige studenten inderdaad positief is. Meer dan 72.000 studenten, mogen we blij zijn dat de fiets het belangrijkste vervoersmiddel is. We weten ook dat bij het begin van het academiejaar voor alle weggebruikers een uitdaging is om voor iedereen terug een plek te vinden op onze straten… al dan niet op krakkemikkige fietsen. En dat heeft zijn oorzaken. Waarvan de fietsdiefstallen een belangrijk onderdeel zijn, helaas. Fietsdiefstal moeten we blijven de kop in drukken en de meldingen moeten blijven komen.

Maar dus verkeersveiligheid, goed en belangrijk dat hier ook de nodige aandacht voor is. Maar beter nog, dat er co-creatief samen met de studenten naar oplossen gezocht wordt hierover. Ik kom op dat co-creatieve en samenwerkende later nog terug.

Dat start-ups en ondernemers in onze stad hun gading vinden, dat weten we. En daar zijn we fier op. Terecht.  Ook voor studenten moeten we werken of ondernemerschap niet in de weg staan, zeker als hierbij talenten verder ontwikkeld kunnen worden.
Wat er in de nota staat geeft daar ook blijk van. Tegelijk wil ik ook aangeven dat het belangrijk is en blijft dat een opleiding betaalbaar blijft. Ook zonder dat eerste, tweede, derdejaarsstudenten niet anders kunnen dan bijverdienen om rond te komen….
Met andere woorden, zolang het een positieve keuze blijft, des te beter.
Als het een noodzakelijkheid wordt, dan vind ik het ook belangrijk dat er in uw plan van aanpak de nodige aandacht voor is.

Er zijn een pak studenten in opleiding die perfect vandaag een meerwaarde kunnen bieden om al dan niet vrijwillig aan de slag te gaan met  leerachterstand waarover we het vandaag hadden en ook daar hun steentje bij te dragen, wat goed is voor de kinderen in de verschillende Gentse buurten en voor de studenten zelf die op die manier hun eigen talenten nog meer kunnen ontwikkelen. 
 

Studenten en Gent gaan hand en hand. En zoals ik zei er zijn een aantal uitdagingen, maar ook opportuniteiten om het samenleven van Gentenaar en studenten te versterken.
Daarom is het ook belangrijk dat we vandaag niet alleen over studenten spreken, maar dat studenten ook zelf mee de hand aan deze nota hebben gelegd. Dat toont natuurlijk blijk van betrokkenheid.

En één van de vragen van de studenten zelf (!) is stemrecht voor studenten. Dat is ook logisch. Studenten zijn ook burgers, en burgers hebben het recht en in ons land op bepaalde tijdstippen zelfs de plicht om te participeren in de vorm van het uitbrengen van een stem – of toch minstens opkomstplicht.
En uiteraard is er de betrokkenheid bij de respectievelijke onderwijsinstellingen. Als oud-studentenvoorzitter kan ik alleen maar studenten aanmoedigen om inderdaad de handschoen op te nemen om de stem van studenten zo goed mogelijk te vertolken.

Daarnaast is er natuurlijk ook het beleid in Gent zelf die met studenten rekening houdt en je ziet, dit actieplan is hier ook een vertaling van.
Tegelijk, laat ons eerlijk zijn, een pak studenten en zeker ook de kotstudenten, voelt zich meer verwant met Gent dan met de plaats waar ze gedomicilieerd zijn. En een pak studenten maakt niet alleen gebruik van de faciliteiten, maar participeert ook mee. Kotstudenten wonen ook niet altijd echt in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Laat ze gewoon kiezen.

Wie zijn wij om te oordelen of studenten zelf voldoende participeren en Gent kennen of voldoende belastingen betalen? En ja, er zijn praktische moeilijkheden. We zijn ook niet blind voor wat bv. professor Reynaert daar over inbrengt. Vandaar dat we ook verwijzen naar het Vlaams niveau om het voorstel te verfijnen. Maar die vraagstukken zijn er bij elke organisatie van de verkiezingen en kunnen opgelost worden.

En wat heel duidelijk blijkt bij de nationale debatten hierover… een pak steden en gemeenten schieten blijkbaar wakker over hoe weinig jongeren betrokken bij hun gemeente of stad. Wel, hopelijk gaan dan ook hun ogen open dat de inbreng en participatie van jongeren belangrijk en waardevol is.

En bovendien over die praktische punten, collega’s, laat ons eerlijk zijn. Als iedereen was blijven stilstaan bij de praktische bezwaren was Brussel-Halle-Vilvoorde ook niet gesplitst. Een oproep dus om het debat over de essentie te voeren.

De essentie is dat stemrecht voor studenten een positief en krachtig signaal is naar de studenten in onze stad die deel uit willen maken van onze samenleving, die iets willen bijdragen en die meer willen zijn dan louter een bezoeker. Laat ze dan ook zelf kiezen waar ze zich het meest verbonden voelen.

Met dit actieplan ligt een actieplan voor dat overzichtelijk is, uniek is in Vlaanderen en vernieuwende elementen bevat over en voor het samenleven met studenten, waarbij er oplossingen worden gezocht met en voor studenten waar er werkpunten zijn en de opportuniteiten worden vergroot.

En dat met de volle steun van de Groen-fractie.  

geplaatst op: 27/04/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.