Klare taal voor elke Gentenaar

Taal is iets wat ons raakt tot diep in ons mens zijn.
Het is meer dan louter een middel om communicatie te vereenvoudigen.
Taal en zeker onze moedertaal maakt deel uit van onze identiteit.

Er is geen enkel kind dat kiest om te groeien in één of ander bepaalde taal. We weten met zijn allen wel dat in Gent het gebruiken van Nederlands en dus als bindmiddel cruciaal is

Waarom neemt dan de stad en het ocmw dan toch een engagement voor een beter taalbeleid? Wel omdat het nodig is.

Omdat er in onze stad constant ook nieuwkomers zijn waarvoor we verplicht zijn om dienstverlening te doen.
Ook in de internationale context die onze stad kenmerkt:  expats, studenten, toeristen  -die onze stad kenmerkt.
Omdat er in onze stad een paar honderd Gentenaars doof geboren worden. Wat dat betreft is het goed dat hiermee in dit engagement rekening wordt gehouden en er dus wordt verder wordt gegaan dan symboliek. Want vandaag viert de Dovengemeenschap 10 jaar decretale erkenning van de Vlaamse Gebartentaal #vgt10jaar.

Het is ook nodig omdat er in onze stad mensen zijn ,die laag taalvaardig zijn. We kunnen niet genoeg de aandacht vestigen op het aantal Gentenaars dat niet kan lezen of schrijven, maar de ook grotere groep - 20% zelfs - die ‘laagtaalvaardig’ zijn. Een grote groep die misschien wel ziet wat er staat, maar het niet altijd ten volle kan begrijpen.

Elkaar begrijpen, daar gaat het over. Cruciaal is dan ook de ondertiteling van de stadstelevisie, het vormen bij en gebruiken van 'klare taal' – “heerlijk helder” weet u wel. Maar ook begrip voor eigenheden van sommige culturen die taal begrijpelijker maken. Zijn 57 acties genoeg? Wellicht niet, maar het is goed te beginnen met wat er vandaag al is en nog zal komen.

Een verzoek aan de Vlaams nationalistische partijen in de gemeenteraad...
Zeker diegene die het niet kunnen nalaten om met een belerend vingertje in het Latijn, Frans of Engels het gemeenteraadswerk denkt te moeten doen (oh ironie, Siegfried Bracke toch.) 

Hou vooral uw kortzinnige visie op meertaligheid in het onderwijs voor u.
Hou uw model van onderwijs van de vorige eeuw, inderdaad voor dat tijdperk.

Onderzoek na onderzoek bewijst dat meertaligheid een troef en talent is dat Nederlands in het onderwijs alleen maar ten goede komt.

Tot slot,

Elkaar begrijpen, dat is net het doel van communicatie... Nederlands als bindmiddel dus, dat blijft centraal staan. Zelfs met Nederlands als bindmiddel is er inderdaad af en toe wat flexibiliteit voor nodig. Veel succes aan de vele medewerkers die hiermee aan de slag zullen gaan om Gent van zijn beste kant te laten zien en nog belangrijker op die manier Gentenaars nog meer thuis te laten voelen in onze eigen stad.


geplaatst op: 26/04/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.