Foutparkeren in de Voskenslaan blijven melden

We stellen vast dat er verschillende klachten zijn over geparkeerde voertuigen op het fietspad in de Voskenslaan ter hoogte van huisnummer 56, met gevaarlijke gevolgen voor fietsers en voetgangers.

Daarom stelde ik aan Burgemeester Termont volgende vragen:

Zijn hierover al meldingen zijn binnengekomen bij de politie.
Heeft de politie ter plekke al vaststellingen kunnen doen?

Kan de aandacht van de bestuurders er extra op gevestigd worden, dat parkeren op het fietspad ‘not done’ is? Wordt gedacht aan andere maatregelen om dit euvel op te lossen?

 

Het antwoord van de burgemeester kan je hieronder lezen, maar concreet is het van belang te blijven melden bij overtredingen... Bellen dus naar 101.

Maar uiteraard is het ook cruciaal vast te stellen dat de politie dit opvolgt en de Voskenslaan opneemt als hotspot.


 

Geacht raadslid

 

Nu en dan (op onregelmatige tijdstippen) komen bij de Politie meldingen binnen (via e-mail) van hinderlijk en/of foutparkeren in de Voskenslaan. Het parkeren op het fietspad doet er zich trouwens niet enkel voor ter hoogte van het huisnummer 56. Op dat adres zit een tot feestzaal omgebouwde kerk, waar af en toe wordt geladen en gelost. Door de Wijkpolitie Nieuw Gent werd reeds bemiddelend tussengekomen met de vraag het laden en lossen anders te organiseren.

 

Er wordt regelmatig toezicht gehouden door de Wijkpolitie. Ook de Verkeersdienst is op de hoogte. Wat de feestzaal op huisnummer 56 betreft werden dit jaar 8 vaststellingen gedaan voor foutparkeren op het fietspad. Gezien de plaatsgesteldheid is het aanbrengen van verkeerstechnische maatregelen daar niet mogelijk.

 

Een mentaliteitswijziging van de bestuurders is daarom noodzakelijk. Om dit soort asociaal parkeergedrag een halt toe te roepen werd een tijd geleden door de Wijkpolitie een actieplan ‘parkeerdruk’ uitgewerkt voor het volledige grondgebied van de stad.

 

Rekening houdend met de klachten/meldingen en de door de Politie ambtshalve gekende parkeeroverlastplaatsen werd een lijst met ‘hotspots voor extra aandacht’ opgesteld. De Voskenslaan is opgenomen in die lijst.

 

Foutparkeren is en blijft uiteraard een momentopname. Wanneer andere weggebruikers geconfronteerd worden met hinderlijk en gevaarlijk parkeergedrag kunnen zij steeds de Wijkpolitie of de Verkeersdienst van onze Politiezone inlichten via het telefoonnummer 101. Die kan dan indien mogelijk ter plaatse komen om vaststellingen te doen en repressief op te treden.

 

In de hoop u hiermee een afdoend antwoord op uw vragen te hebben gegeven verblijf ik,

 

Met vriendelijke groeten

 

Daniël Termont

Burgemeester

geplaatst op: 21/03/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.