Pro-actieve aanpak bij aanmeldingsperiode voor scholen rendeert

Over de aanmeldingsperiode voor het basisonderwijs werd door het LOP en de stad gecommuniceerd dat er 2414 kinderen werden aangemeld voor een nieuwe school. Er waren 1470 instappers, waarvan 83% terecht kon op hun school van eerste voorkeur.

Hoe ging het er echter aan toe bij de aanmeldingsperiode en wat met de kinderen die geen school toegewezen kregen? Dat wou ik van Schepen van Opvoeding Elke Decruynaere weten.

De aanmeldingsperiode is technisch probleemloos verlopen. Dit is een verdienste van ervaring en inzet van het LOP Gent Basisonderwijs en Digipolis.

Ook de periode na de aanmeldingen, vooral de toewijzing, is vlot verlopen. Van de aangemelde instappertjes haalde 96% een toegangsticket, evenveel als vorig jaar. Wat een goed cijfers is als je weet dat de geboortes stegen en er dus ook meer kinderen aangemeld werden. 83% van de instappers kunnen terecht op hun school van eerste voorkeur.

Het is niet voor iedereen goed nieuws geweest. We hebben niet voor elk kind een ticket kunnen voorzien. Er kregen bij de finale run 66 kinderen (waaronder 56 uit Gent) geen plaats toegewezen. Het gaat voornamelijk over kinderen uit Wondelgem en de Brugse Poort.

Van die 66 kinderen die geen ticket kregen, hadden 38 ouders slechts 1 of 2 scholen opgegeven. Ondanks de uitdrukkelijke vraag om er meerdere te kiezen.

Op dit moment werden al 474 inschrijvingen gedaan, maar 21 ouders lieten weten dat ze hun ticket niet wensen, omdat ze wellicht buiten Gent een ander aanbod hebben die hun voorkeur geniet. Het niet opnemen van een ticket zorgt voor verschuivingen. Door deze verschuivingen zullen ouders opgevist worden.

We hebben voor het eerst tijdens de aanmeldingsperiode een test gedaan om na te gaan waar de grootste tekorten zich voordoen. Onder andere in Ledeberg/Gentbrugge bleek er zich een probleem te stellen. We hebben dit laten weten aan de scholen in die buurten, waarna twee scholen spontaan hun aanbod verhoogd hebben. Er is een bubbelklas van 25 plaatsen bijgekomen in de Sportschool en ook Hazenakker heeft 15 plaatsten bij gecreƃĀ«erd. Later bleek er ook in Wondelgem/Mariakerke een probleem. Daar hebben De Teunisbloem en Mariavreugde hun capaciteit met 7 plaatsen verhoogd. Ook wens in het bijzonder Digipolis en de scholen te bedanken voor de goede samenwerking. Door zeer kort op de bal te spelen is er een hoog percentage van ouders die een plek gevonden hebben.

Een dergelijk systeem zou er ook voor het secundair onderwijs moeten zijn. Ondanks de oproep van het LOP dat er voldoende plaatsen zijn, is er toch opnieuw gekampeerd dit jaar. We weten dat de leerlingenaantallen in het secundair onderwijs in de komende jaren gaan toenemen. Voor de eerste grote pieken is er voldoende ruimte, maar de tweede golf wordt moeilijker. De scholen zijn nu al aan het nadenken over een verhoging van de capaciteit, maar het lijkt aangewezen om ook tot een aanmeldingsprocedure over te gaan. Het kamperen is echt niet meer van deze tijd.

Het lijkt me inderdaad een meerwaarde om voor het secundair onderwijs na te denken over aanmelden. Kamperen voor scholen? We zijn 2016.
Maar belangrijk is ook dat niet zomaar het afsluiten van de aanmeldingsperiode werd afgewacht om te handelen, maar pro-actief al bij te sturen, om een zo hoog mogelijk percentage te bereiken van ouders en kinderen die zich in hun school van voorkeur kunnen inschrijven.


geplaatst op: 21/03/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.