Minder vroegtijdig schoolverlaters, nu aan de slag

In het schooljaar 2013-2014 verlieten 17,4 % of 719 jongeren hun Gentse school zonder diploma. Elk van die jongeren heeft hun eigen verhaal en achtergrond. 719 jongeren, dat is een zeer grote groep!

Er dan ook een plan opgemaakt om dit terug te dringen. In de gemeenteraad lag de definitieve goedkeuring voor van het actieplan vroegtijdig schoolverlaten.

Het is een feit dat veel van die jongeren het niet eenvoudig zullen hebben om aan de slag te kunnen – we zien dat ook in de cijfers van de jeugdwerkloosheid.

Het is ook een feit dat veel van die jongeren ook spijt heeft achteraf.

Het is dan ook belangrijk dat er minder jongeren zijn die zonder diploma de school verlaten.

De doelstelling die voorop staat om tegen 2020 de schoolverlaters met een kwart te laten zakken is een duidelijk afgebakende ambitie die concreet is en heel wat inspanningen zal vergen.

Met één oplossing gaan we deze complexe uitdaging niet zomaar tackelen.

Daarom heeft de Groenfractie waardering voor dit actieplan vroegtijdig schoolverlaten: spijbelen, zittenblijven, terechtkomen in de zogenaamde waterval en demotivatie het zijn verschillende zaken die we terug willen dringen.

De 9 ambities en 30 concrete acties zijn een aanzet voor de gezamenlijke zoektocht om onze schoolgaande jeugd aan boord te houden.

En deze acties zijn bovendien af getoetst en samen geschreven met de verschillende actoren bij het onderwijs. Van bij de leerlingen zelf, tot de leerkrachten, ouders, de omkadering en flankerend onderwijs.

En het klopt, daarvoor willen we ook out of the box denken.Ik heb in de commissie al aangehaald dat het anderstaligheid thuis niet alleen negatief is, integendeel. Die meertaligheid is een troef!
En we zijn het allen wel over eens dat het goed beheersen van Nederlands belangrijk is.


Als we stellen dat thuistaal op school kan, dan is dat omdat studies aantonen dat kinderen en jongeren op die manier verder geraken en nog beter de leerstof onder de knie krijgen en ja, ook het Nederlands beter zullen vatten.

Wie daar toch een ander of een groter verhaal van maakt doet dat ook uit principiële redenen - die legitiem zijn in de politiek natuurlijk - maar daar hebben jongeren en leerkrachten geen boodschap aan.

De verschillende actiepunten zijn concreet, maar ook de maar ook de manier waarop dit omkaderd wordt. Is niet voor niets netoverschrijdend en concreet via het onderwijscentrum.

En hebben leerlingen en de ouders zelf ook een verantwoordelijkheid? Ja.
Maar het zou te gemakkelijk zijn om alleen naar de leerlingen en ouders te kijken. Dat zou de afbreuk doen aan de complexiteit en is blind blijven voor wat ook contextueel doorweegt.

Elk kind is anders en elk kind groeit ook op in een andere omgeving.


Vanuit de Groen fractie waarderen we de manier waarop dit actieplan tot stand is gekomen en onderschrijven we dus de ambitie en de brede aanpak.

 

geplaatst op: 22/02/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.