Radicalisering in de kering in Gent.

Er zouden vijf Syri√ɬęgangers vertrokken zijn uit Gent. In vergelijking met andere steden valt voorlopig dat goed mee zou je kunnen denken.Maar het zijn er natuurlijk vijf te veel en bovendien is het aantal vetrokken Syri√ɬęstrijders een nogal cynische graadmeter van een beleid...

Al lang voor de aanslagen in Parijs van 13 november weten we dat radicalisering in ons land realiteit is.En dat we dan ook in de kiem moeten smoren. Ook in Gent.

Dankzij de inzet van velen (van inspecteurs tot jeugdwelzijnswerk en onderwijs) hebben radicale ronselaars het in Gent niet gemakkelijk om voet aan de grond te zetten.

We weten echter allemaal, dat de Gentse context alleen niet de voedingsbodem is tot radicalisering, maar dat er ook heel wat bovenlokale elementen een rol spelen.

Vandaar het belang van de voorliggende samenwerkingsnota met parket en bijhorende nota's van 'Radicalisering in de kering'  wat een doordacht plan is met gerichte inzet. Want, zoals de nota zelf ook stelt, radicalisering kent individuele, omgevings- en maatschappelijke oorzaken.

Geen enkele Gentenaar wil zich onveilig voelen, maar... - en dat is ook belangrijk - geen enkele Gentenaar wil zich onterecht geviseerd voelen. 

Er wordt doelgericht, gecoördineerd en integraal gewerkt. Hét voorbeeld hiervan is de 'casemanager' die de verbindingsfiguur zal zijn tussen de verschillende actoren die een rol spelen in dit proces.

En ja. Natuurlijk is de Gentse aanpak belangrijk, maar, nee√Ę‚ā¨¬¶ die is en kan niet een Gentse verantwoordelijk alleen zijn.

Het is in belang van iedereen dat ook centrale overheden Gent hierin ondersteunen en lessen trekken uit de rapporten en evaluaties die zullen volgen. 

Wat voor ligt is een integrale benadering waarbij heel wat actoren zelf een verantwoordelijkheid hebben, maar waar tegelijk ook op samenwerking wordt ingezet.

Dat uit zich in de samenstelling van de stuurgroep en het kernteam radicalisering, die is evenwichtig en bevat verschillende diensten die samen een goed beeld hebben van de Gentse samenleving.

Uiteraard met respect voor sereniteit, deontologie rond privacy. 

De Groenfractie waardeert dan het beleid dat duidelijk radicalisering wil vermijden en de kop indrukken. Vertrekkende vanuit een realistische, evenwichtige en rechtvaardige insteek.

En waardeert ook de betrokkenheid van de mensen uit de brede Gentse samenleving die dit concreet zullen maken van de scholen, jeugd(welzijns)werk OCMW, de Gentse moskee√ɬęn, het middenveld die mensen met buitenlandse origine verenigen tot politie en parket...

Er is in de diepte gewerkt, lessen getrokken waar dat nuttig was.

We hebben dit weekend in de krant kunnen lezen hoe een aantal gemeenten omgaan met radicalisering. Een ambtenaar alleen is natuurlijk niet genoeg. Wel een plan, een visie een inbedding nodig waarover goed werd nagedacht√Ę‚ā¨¬¶

Dat is dan ook exact wat voorligt en wat onze Groenfractie wenst te onderschrijven. 

geplaatst op: 25/01/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.