Samen oud worden in Gent

In een gemeenschappelijke commissie voor OCMW- en gemeenteraadsleden werd de tussentijdse evaluatie van de beleidsnota Ouderenbeleid van schepen voor Seniorenbeleid en OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) voorgesteld. Woorden van waardering waren op zijn plaats voor de schepen die al voor de derde keer deze legislatuur een beleidsplan ter evaluatie voorlegt.

De concrete intergenerationele projecten die de verbondenheid tussen jong en oud in Gent versterken zijn voorbeelden van hoe samen oud worden in Gent, ook betekent samen met kinderen en jongeren oud worden. Bekijk maar de fantastisch mooie initiatieven op Jong en Oud in Gent.   Ook de innovatieve projecten, zoals groepswonen voor Senioren, en betaalbare sociale assistentiewoningen, waarbij verzekerd wordt dat de oudere nog voldoende financiƃĀ«le middelen overhoudt om te participeren aan de samenleving zijn lovend!

Alleen is het betreurenswaardig, dat op mijn vraag Rudy Coddens moest aankondigen dat de vergunning nog niet rond is voor het te bouwen OCMW-rusthuis in Mariakerke: Zuiderlicht.

Mijn collega uit het OCMW, Cengiz Cetinkaya,  zette het innovatieve van dit beleid in de kijker: dit ouderenbeleid, dat zich ook richt naar senioren van vreemde afkomst, moet ervoor kunnen zorgen dat alle oudere Gentenaars bereikt worden. Zo zet het OCMW nu al actief in op outreachend werken. Dit houdt in dat er een maatschappelijk assistent van het OCMW een zitdag houdt binnen verschillende buurtcentra, moskeeƃĀ«n en andere locaties waar ouderen samenkomen. Cengiz vroeg dan ook om de eerste resultaten van al deze inspanningen binnenkort uitgebreid te bespreken.


Dankzij de inzet van professionele en vrijwillige inzet kunnen heel veel ouderen kwaliteitsvol leven in Gent, en dat verdient volgens onze fractie heel wat waardering.

 

geplaatst op: 24/01/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.