Gentse politie zet in op diversiteitsvorming

In een interview met De Morgen, eind vorig jaar, maakte een gewezen hoofdcommissaris van het Comité P een balans op van twintig jaar strijd tegen racisme bij de politie. De balans is wat triest, maar de gewezen commissaris wil niet moedeloos zijn en vraagt vooral aandacht voor blijvende stimulering van de agenten voor respectvolle omgang met alle burgers. Dit naast de verdere diversiteit van het korps zelf, waar ik al eerder naar vroeg.

Een aanleiding om de burgemeester te vragen waaruit de vorming bestaat die rond diversiteit gegeven wordt aan de agenten van de Gentse politie. Of iedereen deze vorming volgt en of deze regelmatig wordt gegeven?

De burgemeester antwoordde vrij omstandig met verschillende initiatieven. Het is duidelijk dat de Gentse politie hierop in zetten, maar tegelijk blijft het een 'work in progress', dat ik verder opvolg.

Hieronder leest u zijn antwoord en hier het verslag in de Gentenaar van Bert Staes:

In twee jaar tijd hebben net geen driehonderd agenten van het Gentse politiekorps een opleiding gevolgd die hen leert om te gaan met de diversiteit in de stad. Bijna één op de drie Gentenaars heeft niet-Vlaamse ouders, wat de politie voor uitdagingen stelt. Sinds 2014 worden de flikken daarom op een tweedaagse tour gestuurd langs het Vredeshuis, enkele moskeeën, het holebihuis Casa Rosa ... “De teller staat op driehonderd agenten, de rest volgt nog”, zei burgemeester Termont na een vraag van Bram Van Braeckevelt (Groen) in de commissie Algemene Zaken. Daarnaast zijn er nog allerlei trainingen, meldpunten en twee politieambtenaren die specifiek met haatmisdrijven bezig zijn. “Het meten van het effect daarvan is niet evident”, zegt Termont. “Maar een signaal is alvast dat we weinig klachten krijgen, in verhouding tot het grote aantal tussenkomsten.” (bst)

Het letterlijke antwoord van burgemeester Daniel Termont:

Vooraleer concreet op de vraag te antwoorden is het belangrijk om aan te halen dat de Gentse Politie diversiteit (en eventueel racisme) benadert op een positieve wijze die ruimer gaat dan het al dan niet voorzien in opleidingen, meldpunten, enz... .

In de eerste plaats willen wij dat de Gentse flikken de juiste mentaliteit behouden om samen met iedereen de goede sfeer in Gent te versterken én diversiteit als een positieve waarde beschouwen en duidelijk elke vorm van racisme afkeuren.

De basiswaarde respect is zeer belangrijk voor de Gentse Politie. Zij is terug te vinden in de drie kernwaarden van de Gentse Politie. Deze zijn essentieel voor het Gentse korps:

 • respect hebben
 • betrouwbaar zijn
 • een voorbeeld zijn

 

De Politiezone Gent toont respect door een gelijke behandeling van elke burger, door het beperkt gebruik van dwang, door een menselijke aanpak met aandacht voor de privacy, door te luisteren naar de vragen en klachten van burgers.

Ook voor collega’s en voor de middelen die ter beschikking zijn, moeten de leden van de Politiezone Gent respect hebben.

Er zijn meerdere structuren en initiatieven die dit engagement aantonen. Het onderwerp is tevens opgenomen als prioriteit in het zonaal veiligheidsplan en mondt uit in concrete acties. Ik som er een aantal op.

 1. de korpsinstructie “Blauw Vakmanschap” met een duidelijk engagement betreffende diversiteit;
 2. het nieuwe integriteitsplan (i-plan) van de Gentse Politie met onder meer dilemmatrainingen (2015-2020) betreffende diversiteit;
  1. diversiteit en gender - initiatieven op vlak van HRM o.a. met betrekking tot de samenstelling in Selectiecomités, enz... .
 1. het beschikken over 2 referentieambtenaren “discriminatie- en haatmisdrijven”;
 2. de installatie van een Meldpunt Homo- en Transfobie;
 3. de diversiteitsopleidingen, de implementatie van een tweedaags opleidingsprogramma “durf anders te denken” in februari 2014; externe locatie (Vredeshuis, Casa Rosa, bezoek moskee of gebedshuis,…), momenteel door bijna 300 personeelsleden gevolgd;
 4. de opleiding “Politie, Holocaust en Mensenrechten” in de “kazerne Dossin” in Mechelen (Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten);
 5. de organisatie van opleidingen/trainingen in samenwerking met het Interfederaal Gelijkekansen-centrum;
 6. de werking van het “Bureau Integratiezorg” (BIZ);
 7. de participatie aan ‘Womenpol’ (Belgisch netwerk voor politievrouwen) met twee vertegenwoordigers van de Gentse Politie;
 8. de bijdrage aan ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism – UNESCO);

Daarnaast onderzoekt de korpschef de mogelijkheid om ook minder formele initiatieven te initiëren of te ondersteunen die positief bijdragen tot diversiteit.

De opleiding rond diversiteit gebeurt maandelijks. 25% van het korps volgde de opleiding al.

Ook de opleiding rond mensenrechten in Mechelen is minstens even belangrijk.

Het meten van het effect van dergelijke opleidingen is geen evident gegeven. Een indicatie is alvast het zeer klein aantal klachten in verhouding met het groot aantal politionele activiteiten, waaronder controles.

geplaatst op: 24/01/2016

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.