Zouzou moet een momentum zijn voor meer vertrouwen tussen burger en politie

De berichtgeving over de fouillering van Zouzou Ben Chikha veroorzaakte heel wat verontwaardiging.
Hieronder mijn tussenkomst op de gemeenteraad.

Over het particulier geval wil ik heel duidelijk zijn: of er fouten zijn gebeurd moet het onderzoek uitwijzen, dus noch in positieve, noch in negatieve zin is het te vroeg om hierover conclusies te trekken. Dus, lijkt het mij verstandig om dus geen voorafname te doen op het onderzoek. Ik wil duidelijk weten wat de omstandigheden waren. Of dit had kunnen worden vermeden, of er fouten zijn gebeurd, of er andere motieven zijn dan ‘verdacht gedrag’, kortom: of en vooral hoe het anders kan.

Politie is een delicate job.
Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken bestaan over hoe we omgaan met mensen die verdacht zijn, of ‘verdacht gedrag’ vertoont. Dat is belangrijk voor vertrouwen in de rechtstaat en in politie.

We zijn het er over eens dat iedereen, menselijk en binnen de regels en respect moeten worden behandeld. Bovendien wil de Gentse politie zich precies door een mensgerichte en nabije aanpak kenmerken. Het is niet Gents dat burgers na confrontatie met de politie zich vernederd voelen. De politie is er voor de burger en het is belangrijk dat de burger ook vertrouwen heeft in de politie. Dat betekent dat interventies met respect dienen te gebeuren en er ook nazorg is.

Los van het onderzoek, het is duidelijk dat er iemand gekwetst is, ik citeer uit De Morgen:

 

"Twee kilo rund, twee bruine Leffes en een koud hart. Fuck it allemaal zei hij. (...) Vernederd. Dat kwam er een paar keer uit. Vernederd. Stilte."

Als het tot een hardhandige aanpak komt, maar achteraf onterecht blijkt te zijn,
bestaan er dan methodes, procedures die voldoende duidelijk zijn? Zodat die ‘vernedering’ achteraf niet hoeft. Niemand heeft daar baat bij. Ik kan me voorstellen dat dit voor Zouzou en zijn omgeving geen leuke tijd is, maar evenmin voor de betrokken agenten.

Ik denk dat we dan ook moeten zeggen als politiek  verantwoordelijken, dat het belangrijk is dat als er fouten gebeuren, dit gezegd kan en moét worden.
En ja, een ‘pardon’, een ‘sorry’ siert een mens en is vaak de beste opener voor een goed gesprek. Ik hoop burgemeester dat u dat ook zo ziet.
Een herstelgesprek kan elke partij leren, kan er begrip groeien. En daar gaat het natuurlijk om.

Maar de mogelijke hardhandige aanpak is niet de enige reden waarom sociale media zijn ontploft, we vandaag als stad de voorpagina haalden en het verontwaardigde reacties regende.

Dat gebeurde, omdat het niet alléén over dit geval gaat.
Maar omdat veel jongeren zich kunnen zich kunnen herkennen in Zouzou. Jongeren die hier geboren zijn maar met een migratieachtergrond, maar wiens verhaal de weg naar de media niet vinden. En dit overstijgt Gent.  In heel Vlaanderen voelen gemeenschappen zich geviseerd, na Parijs en misschien nog meer na de verkiezingsuitslag in Frankrijk. Niet alleen de politie staat op scherp, maar ook die jongeren.

Het overstijgt Gent, maar wij dragen wel de verantwoordelijkheid om hier een antwoord op te geven. Aan die jongeren die bang wegduiken als er een combi passeert. Die bang zijn voor de politie, die hen net zou moeten beschermen.

Er is ook heel wat gezegd en geschreven over ethnic profiling. Het is een feit dat in heel Vlaanderen deze jongeren er makkelijker uitgepikt worden door de politie. Dit kan niet genegeerd worden. Jongeren vragen terecht een signaal van de politiek verantwoordelijken om de politie geen vrijgeleide te geven om onder de motie van 'verdacht gedrag' iemand met een andere huidskleur er zonder aanleiding uit te pikken.
Nogmaals, het overstijgt Gent, maar het is belangrijk dat we hier wel een antwoord aan kunnen geven in Gent. Er moet naar die jongeren een duidelijk signaal komen van de politie. Door beter om te gaan met diversiteit in Gent, o.a. door meer diversiteit in het korps - waar Groen al langer op aandringt.
Iedereen wint er bij als de procedures (zoals ik al eerder zei) helder zijn
Maar ook maar ook door de dialoog met die jongeren aan te gaan en te versterken.

Het zou een mooie stap zijn om die gasten de hand te reiken en er mee in dialoog gaan. Om er samen sterker uit te komen. Burgemeester.  Ik hoop dat u dat ook zo ziet.

Zoals ik gisteren zei, politie moet de vriend zijn van iedereen, alle Gentenaars. En tegelijk willen we ook niet liever willen dat onze jongeren het gevoel hebben dat die politie er ook voor hen is. Er is een reden waarom er jeugdinspecteurs zijn, waarom er zoveel sociaal werkers zijn… Maar laat ons toch een inspanning doen om dialoog aan te gaan om op die manier het vertrouwen aan de kant van de politie en de kant van de burger te versterken.

Tot slot, de politie van de 21ste eeuw heeft er alle belang bij om dicht bij de bevolking te staan. In de buurten, maar ook in openheid en communicatie. Draagvlak in de publieke opinie versterkt de politie en het vertrouwen van de burger.

 

Collega’s,

Als ik zie wat de politie allemaal doet en verantwoordelijk voor is, dan doe ik daar mijn hoed voor af. Het merendeel van de politie verzet sterk werk, anders zou Gent nooit zo'n wijze stad kunnen zijn. Dit vooral overstijgt meer dan het fouilleren van Zouzou. Dit debat hiertoe beperken is een fout signaal.
Ik denk dat dit een moment kan zijn om hieruit te leren en het vertrouwen tussen politie en burger verder te versterken. In het belang van wie het goed voor heeft met vrijheid en gelijkheid van elke burger en met wie het goed meent met de politie.

geplaatst op: 15/12/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.