Gentse inspanningen voor tewerkstelling lonen.

Bij aanvang van deze legislatuur maakte OCMW-voorzitter en schepen van Werk Coddens (sp.a) een ambitieuze beleidsnota Werk en Activering op, hierbij rekening houdend met heel wat groene bekommernissen. Bijna halverwege de legislatuur legde de schepen  een tussentijdse evaluatie voor aan  gemeente- en OCMW- raadsleden.

Ik sprak mijn waardering uit voor de verschillende diensten en organisaties zich niet blind staren op cijfers alleen, maar structureel het verschil willen maken voor de vele werkzoekenden die Gent helaas  telt, in het bijzonder voor jonge hoog- én  kortgeschoolde werklozen.  Ook laagdrempelige dienstverlening in de buurt,  en specifieke tewerkstellingsprojecten als PWA kunnen op mijn instemming rekenen.

Groen OCMW-raadslid Liliane De Cock was opgevallen dat 81% van de studenten met een leefloon afstudeerden in hun laatste jaar; extra studeerkansen geven is dus wel zinvol. Liliane erkende dat  activering van steuntrekkenden niet eenvoudig is,  en dus steeds op maat van hun competenties en totale leefsituatie moet zijn. Maar deze activering op maat werpt resultaten af, zo is de doorstroming vanuit activeringstrajecten in Gent groter dan elders. De toename van artikel 60 tewerkstellingen is trouwens ook groot.

Schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding Coddens (sp.a) bevestigde te blijven inzetten op verschillende sporen maar dat de economische omstandigheden het niet gemakkelijk maken. Ik sloot me daarbij aan. Terwijl op Vlaams niveau kortzichtig bespaard wordt op trajecten voor werkzoekende, investeren we in Gent actief in dergelijke trajecten. Maar ook het Gentse budget is beperkt, en toeleiding naar de arbeidsmarkt blijft in eerste instantie toch een Vlaamse bevoegdheid.

geplaatst op: 19/11/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.