De strijd tegen armoede is nog lang niet gestreden

De stad Gent heeft samen met het OCMW in het begin van deze legislatuur een ambitieus armoedebeleidsplan opgesteld. Jaarlijks vindt een evaluatie van dit plan plaats in de gemeenschappelijke commissie Welzijn voor gemeente- en OCMW- raadsleden. Groen OCMW-raadslid Liliane De Cock sprak haar waardering uit voor de geleidelijke realisatie van Groene actiepunten zoals de proactieve rechtenbenadering en de aanvullende financiële hulp. De vraag om meer ervaringsdeskundigen in te zetten in OCMW- en stadsdiensten zal gerealiseerd worden door inzet van vijf extra ervaringsdeskundigen, zo bevestigde OCMW-voorzitter Coddens (sp.a). Namens de gemeenteraadsfractie benadrukte ik dat de strijd tegen kinderarmoede centraal staat in dit plan en dat een doorgedreven samenwerking met onderwijs en kinderopvang hier essentieel in is. Dit draagt bij tot de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in armoede. Tenslotte gaf Liliane nog aan dat, ondanks alle inspanningen, de armoedecijfers quasi onveranderd blijven. Dit is geen teken van het falen van het lokaal armoedebeleid. Het toont aan dat het doorbreken van de armoedespiraal erg complex is, zeker wanneer bovenlokale maatregelen nieuwe mensen in de armoede duwen. geplaatst op: 26/10/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.