In Gentse scholen worden leerlingen niet zomaar uitgesloten

In mei bond de kinderrechtencommissaris de kat de bel aan. Zijn analyse was dat Vlaamse scholen te snel leerlingen definitief uitsluiten en het sanctiebeleid van de scholen beter kan. Over het beleid van sancties, schorsingen en de focus op herstelgerichte aanpak, maar ook betrokkenheid van ouders valt uiteraard heel wat te zeggen. Daarom vroeg ik aan schepen van Onderwijs, Elke Decruynaere hoe hier in Gent mee omgegaan wordt.

Het beleid van de scholen bestaan uit een aantal zaken:

Hergo: herstel gericht groepsoverleg, waarbij er verder gegaan wordt dan één rotte appel eruit halen en straffen. Dit gaat over een participatief en integer, herstelgericht sanctie- en zorgbeleid. Door heel de groep te betrekken kan de jongere in kwestie ook beter beseffen wat het effect van zijn gedrag is.

Er is ook aandacht voor het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel. Grote straffen voor kleinigheden werken contraproductief.

En ten slotte is er On@break² die secundaire scholen bijstaan als er een tuchtprobleem is, en deze scholen maken daar dankbaar gebruik van.

Bemiddeling en time-out projecten.
Als blijkt dat dit allemaal niet werkt.

Pas als blijkt dat bemiddeling en time-out projecten niet werken is er de definitieve uitsluiting

Een paar jaar geleden was de vaststelling dat scholen inderdaad leerlingen vroeger uitsluiten, met als gevolg ook soms een carrousel van uitsluitingen. Vandaag is het zo dat uitsluitingen gemeld moeten worden en dat er bemiddeld wordt. Sinds er een afsprakenkader bestaat wordt er minder over gegaan tot uitsluiting. Wat uiteraard positief is.


geplaatst op: 21/10/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.