Handhaving zone 30

Bij het invoeren van de Zone 30 in Gent op 22 april werd ook aangekondigd dat er vanuit de politie zowel sensibilisering als controle zou zijn. Een belangrijk hulpmiddel hierbij was de LIDAR, de zogenaamde mobiele superflitspaal. Ik stelde eind september aan burgemeester Termont de vraag hoe het zit met de handhaving van de zone 30.

De planning blijft op schema. Zoals aangekondigd in april, werden er in mei preventieve controles gehouden en werd overgegaan tot repressieve controles tijdens de maanden juni, juli en augustus. September is terug een maand met preventieve controles en sensibilisering om dan vanaf oktober terug over te gaan tot repressieve controles.

Ook wat betreft het inzetten van de LIDAR blijft de Politie op schema zoals eerder dit jaar aangekondigd. Het toestel wordt in de loop van oktober in gebruik genomen.

Er is op geen enkel ogenblik enig probleem geweest met het nieuwe toestel (zoals verkeerdelijk werd weergegeven in de krant HET LAATSTE NIEUWS). Het toestel werd immers aangeschaft juist omwille van de technische beperkingen die onze klassieke toestellen hadden (vb. aanwezigheid van vangrails, weerkaatsende wanden, garagepoorten, geparkeerde voertuigen enz….). Rekening houdende met voornoemde beperkingen vergt het opstellen van een traditionele flitsradar heel wat precies uitmetingswerk. De LIDAR daarentegen, die met laserbundels werkt, kan overal perfect werken. Hij maakt foto’s van voor- en achterzijde van elk voertuig dat passeert, in beide rijrichtingen en op meerdere rijstroken tegelijk. Ook niet onbelangrijk hierbij is dat hij niet hoeft bemand te worden en 24/24 u kan ingezet worden.

Ondertussen staan de kranten vol met artikels over de superflitspaal. Maar neemt niet weg dat, als we van Gent een meer bereikbare, gezonde en veilige stad willen maken, die zone 30 en dus ook de handhaving er van belangrijk is.


geplaatst op: 14/10/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.