Vrijhandel is geen vrijgeleide

Een groep bezorgde Gentenaars lanceert een burgerinitiatief om Gent TTIP-vrij te laten verklaren. TTIP is het grote handelsverdrag dat de EU en de VS momenteel aan het onderhandelen zijn. Door handtekeningen te verzamelen, vragen ze de gemeenteraad een standpunt in te nemen.

Op de gemeenteraad van eind september werd het burgerinitiatief om Gent tot TTIP-vrije gemeente te verklaren besproken.

Je kan hier alles lezen over het TTIP-standpunt van Groen, verwoord door Europarlementslid Bart Staes die de strijd hiertegen voert in het Europees Parlement. Want het is in de parlementen dat de strijd in de eerste plaats moet gevoerd worden.

Het debat werd in twee delen gevoerd.
Een eerste reactie op het burgerinitiatief, een tekstvoorstel vanuit college en gemeenteraad met ook daarop de reactie. en ten slotte de tekst.

Voor wat Groen Gent betreft hebben we duidelijk gemaakt dat we het burgerinitiatief dankbaar zijn dat dit op de agenda van de gemeenteraad is geraakt en dat de bezorgdheden die zij uiten, dicht bij deze van ons staan.
Lees hier meer.

Groen steunde de amendementen uit het college en de gemeenteraad zorgden voor een consensus die verder gaat dan het symbolische TTIP-vrij. 
De motie verwoordt ambitie en bezorgdheden. De nadelen van TTIP worden benoemd en het Gents alternatief gaat voor niets minder dan eerlijke handel, transparantie, vrijwaren van democratie en betrokkenheid van de Europese steden.

Lees hier mijn tweede tussenkomst namens de Groen Gent fractie.

De nieuwe tekst maakt duidelijk dat vrijhandel geen vrijgeleide kan zijn om als lokale overheid niet te kunnen verder werken aan sociale en ecologische oplossingen. Met bevestiging van het voorzorgsprincipe staat bescherming van consumentenrechten, volksgezondheid, sociale rechten, dierenwelzijn en het milieu voorop. Gent wil via het netwerk van steden in Europa (Eurocities) mee onderhandelen en stelt zich zo op als een duurzame haven- en handelsstad, als verantwoordelijke maar bescheiden speler met uitgesproken sociale en klimaatneutrale ambitie.

 

 

geplaatst op: 06/10/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.